De Weg naar Ware Vrouwelijke Kracht

Dinsdag, 27 december, 2022

Geschreven door: Gerda Beckers
Artikel door: Hanneke van de Water

Verbinding met je innerlijke kern

[Recensie] Gerda Beckers beschrijft in De Weg naar Ware Vrouwelijke Kracht hoe je het gevoel en de verbinding met je innerlijke kern kan herstellen. Dit boek is bestemd voor vrouwen én voor mannen(!) die zichzelf willen herstellen en willen bevrijden van ziekmakende en beklemmende destructieve overtuigingen die allerlei klachten kunnen veroorzaken.

“Het heeft jaren geduurd eer ik mezelf heb kunnen ontcijferen, eer ik een zekere unieke eenheid in mij voelde die voor ‘Mezelf’ staat.”

Beckers put voor een groot deel uit eigen ervaringen. Zij heeft in haar leven veel moeilijke situaties gekend. Op een bepaald moment haatte ze haar leven zelfs, evenals haar vrouw-zijn en ze walgde van mannen en hoe die haar behandelden. Ze begon een spirituele zoektocht naar haar diepere kern, ontdekte haar ware vrouwelijke kracht en kon het leven opnieuw omarmen.

In De Weg naar Ware Vrouwelijke Kracht vertelt de auteur haar verhaal, haar weg naar ware vrouwelijke kracht en geeft zij talrijke beklijvende voorbeelden uit haar eigen leven en dat van haar patiënten. Het duurde echter tot ze de liefde voor zichzelf ontdekt had, alvorens ze haar ervaringen op een verbindende manier met anderen kon delen.

Foodlog

“Na mijn meditatie kon ik dikwijls tot diep in de nacht in een sfeer van harmonie en innerlijke vrede vertoeven. Op die momenten kwam de inspiratie als vanzelf.”

De Weg naar Ware Vrouwelijke kracht is bij uitstek een boek waar je als lezer uit moet halen dat wat jou past en dat is uiterst persoonlijk. Daar waar je herkenning bemerkt en je een goed gevoel hebt bij hetgeen Beckers schrijft, gebruik je voor jouw eigen ontwikkeling. Het is derhalve geen totaalprogramma dat je van a tot z dient toe te passen. Maar een groot geheel van waardevolle losse elementen.

“In deze fase van ontwaken, zoek je bewust in de vele facetten van je leven, zowel individueel, relationeel als maatschappelijk naar meer verdieping en verbinding.”

Beckers hanteert overigens een zeer plezierige schrijfstijl hetgeen haar boek, dat best af en toe ‘binnenkomt’, toch toegankelijk houdt en de positieve boodschap die de auteur wil uitdragen en overbrengen, stevig overeind houdt.

Ik heb persoonlijk het meest genoten van de roerende passages over de auteur zelf, tezamen met haar echtgenoot, maar heb er ook zeker een aantal bijzonder nuttige en toepasbare elementen uitgehaald.

Eerder verschenen op Hanneke Tinor-Centi