De wilde eend

Maandag, 20 december, 2021

Geschreven door: Gerard Ouweneel
Artikel door: Gerhard C. Cadée

Monografie van een van de talrijkste broedvogels van Nederland

[Signalering] Gerard Ouweneel, een van onze bekendste vogelkenners, volgde de veranderingen speciaal van watervogels in zijn omgeving (Dordrecht) door de aanleg van de deltawerken. Hij kwam al vroeg in contact met zijn grote voorganger, Lebret. Bestudering van Lebrets nalatenschap bracht hem tot deze monografie, waarin hij ook zijn eigen ontwikkeling als vogelaar vanaf zijn jeugd smakelijk vertelt. Belangrijk onderwerp in deze monografie is de achteruitgang van een der talrijkste broedvogels van Nederland: de wilde eend.

Vogelbescherming Nederland entameerde landelijk onderzoek, ook omdat de ecologisch verwante krakeend juist als broedvogel toeneemt. Belangrijk bleek de achteruitgang van de kuikenoverleving (meer dan 50 procent sterft de eerste week bij de wilde eend, die vroeger broedt).
Eendenkuikens eten vooral insecten en die gaan sterk achteruit door gifstofgebruik in de landbouw. Bovendien biedt de vegetatie vroeg in het voorjaar nog te weinig bescherming voor kuikens. Volgt de wilde eend de grutto en de veldleeuwerik? Daarnaast geeft Gerard uitgebreide informatie over vele aspecten van de wilde eend. Koop en lees dit aantrekkelijke boek!

Eerder verschenen in Natura

Sociologie Magazine