Deventer Boekenstad

Woensdag, 8 april, 2020

Geschreven door: Suzan Folkerts
Artikel door: Marjoke de Roos

Twaalf eeuwen boekcultuur aan de IJssel

[Signalering] In de late Middeleeuwen was Deventer een opkomend handelscentrum. Ook was de stad, samen met Zwolle, de bakermat van de Moderne Devotie. In diezelfde tijd ontwikkelde Deventer zich tot boekenstad: er werd niet alleen veel gelezen, maar ook veel geschreven, aanvankelijk vooral religieuze en devotionele geschriften. Bovendien kwam het drukkersvak er tot bloei: de eerste drukker vestigde zich in 1476 in Deventer.
Vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst in de 15de eeuw tot vandaag de dag hebben drukkers en uitgevers hun stempel gedrukt op de stad. Deventer herdacht in 2018 dat het 1250 jaar geleden was dat de Angelsaksische missionarissen Lebuinus en Marcellinus de IJssel overstaken. Hun kerkje markeert het begin van Deventer én het begin van de boek- en schriftcultuur. Dit monumentale tentoonstellingsboek verleent extra glans aan de herdenking. Per periode wordt, aan de hand van talrijke voorbeelden, stilgestaan bij de boekgeschiedenis, de boekproducenten en het lezerspubliek.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Foodlog