Dit wil ik!

Zaterdag, 14 oktober, 2017

Geschreven door: Hanneke Kiel-de Raadt
Artikel door: Annabel Junge

Erkennen van je hartenwens

[Recensie] Geld maakt niet gelukkig. Maar wat dan wel? Beroemd zijn, is een ander veel gehoord antwoord. Of het winnen van een loterij. Maar eigenlijk kunnen we het geluk veel dichterbij onszelf vinden, namelijk gewoon doen, waarin we plezier hebben en wie wil dit niet? In deze maatschappij, waarin het voornamelijk draait om geld en prestige, zijn we onszelf kwijtgeraakt. We doen werk, omdat we dat verplicht zijn, maar in de meeste gevallen is dat werk, waarin we ons niet gelukkig voelen. Ons hart ligt er niet in. Tegenwoordig vatten steeds meer mensen de moed om hun leven drastisch om te gooien om zo het geluk te vinden en hun leven waardevoller te maken. In haar boek Dat wil ik. Volg je hart en verlaat het gebaande pad portretteert Hanneke Kiel-de Raadt een aantal bekende en onbekende Nederlanders die bewust hun ‘oude’ leven verruilden voor een nieuwe invulling.

Met Dat wil ik is voor de auteur haar droom werkelijkheid geworden. Een aantal jaren geleden werd ze geïnterviewd door Manon Sikkel voor haar boek Ik mis alleen de Hema – een boek over Nederlandse emigranten. Hanneke Kiel-de Raadt wist meteen dat dit was wat zij ook graag wilde verwezenlijken, namelijk een boek maken aan de hand van interviews. In die opzet is ze uitstekend geslaagd. Het is een leuke en verzorgde uitgave geworden met korte persoonlijke verhalen, afgewisseld met eveneens bondig geschreven negen verschillende methoden. Ontdekt door coaches die voorheen ook zochten naar een andere manier om hun leven meer inhoud te geven. Voor de één is wandelen de manier om bij zichzelf te rade te gaan wat zijn/haar levensdoel is. Voor de ander is mindful analyse de juiste aanpak en voor weer een ander is dat verhalen vertellen. Om enkele methoden te noemen die in het boek besproken worden. Dat wil ik is een positief boek met louter succesvolle verhalen, daardoor lijkt het volgen van je hart makkelijker dan het in werkelijkheid is. Evenals soortgelijke boeken bevat ook dit boek niet dé gouden tip voor een gelukkig leven. Psychologische verhandelingen over het hoe en waarom je dromen zou najagen, ontbreken. Kiel-de Raadt laat de interviews voor zichzelf spreken en samen met de negen manieren van aanpak zijn ze slechts inspirerende handreikingen die jou kunnen helpen in het vinden van een bewuster levensdoel.

De aanleiding voor een carrièreswitch is in veel gevallen een burn-out of een depressie. Naast het zoeken naar de zin van het leven. Mensen voelen geen intellectuele uitdaging meer, hun werk is automatisme geworden. Ze voelen zich met de dag ongelukkiger worden. Tot het moment komt dat ze zich afvragen om doorgaan nog zin heeft of dat ze het aandurven om de huidige koers radicaal om te gooien. Dat is geen gemakkelijke keuze, daarvoor is een mentaliteitsverandering nodig. Een nieuwe start betekent immers het definitief loslaten van de vertrouwde levenswijze, ook al is die inmiddels verre van zaligmakend. Dat vergt moed, want zo’n drastische beslissing brengt ook zorgen met zich mee. Bijvoorbeeld op financieel gebied. Waarvan kun je leven als je je baan opzegt? De geïnterviewden geven eerlijk toe dat het najagen van hun dromen offers vraagt. Sommigen houden de eerste tijd noodgedwongen hun baan aan, ondertussen werkend aan een nieuw project. Het volgen van je hart is ook hard werken en er blijft weinig tijd over voor vrienden en familie. Dat vinden de geïnterviewden vaak vervelend, in het bijzonder wanneer familie door moeilijke tijden gaat. Steun ervaren van uit je naaste omgeving bij het omgooien van je leven is dan ook onontbeerlijk.

Dat het najagen van je dromen veel tijd, geduld, doorzettingsvermogen eist, en ook nog eens dat je bestand zijn tegen negatieve kritiek had best meer benadrukt mogen worden. Niet iedereen begrijpt dat jij zomaar een succesvolle carrière opgeeft om opnieuw te beginnen, dat ondervond Sacha de Boer, voormalig nieuwslezer en thans fotografe. Maar bovenal is het geloof in jezelf belangrijk. Alleen jij bent in staat om die ommekeer te weeg te brengen, niemand anders kan dit voor jou doen. Mensen die willen veranderen, hebben daarom één belangrijke karaktertrek nodig en dat is eigenwijsheid. Ze laten zich niet van hun pad afbrengen door wat anderen van hen verlangen, maar volgen hun eigen weg in de volste overtuiging dat die nieuwe weg bij hen past. Dat betekent niet dat wanneer die keuze eenmaal gemaakt is, alles van een leien dakje gaat. Natuurlijk maak je ook fouten, zoals blijkt uit het verhaal van Laura, het zeilmeisje dat als 16-jarige besloot om in haar eentje de wereld rond te zeilen.

Wordt Vervolgd

Uiteraard. Ieder mens heeft talenten en die heb je niet zomaar, zegt Willem Glaudemans, grondlegger van het Talentenspel, waarbij je onderzoekt wat jouw talenten zijn. Kunst is om die talenten te ontdekken en er wat mee te doen. Als je gehoor geeft aan jouw ontdekte talenten, nemen vitaliteit, creativiteit en positiviteit sterk toe.
Die talenten hoeven niet per se betrekking te hebben op je werksituatie. Dat kan ook zijn op persoonlijk terrein, zoals je gezin. Daarvan is het verhaal van Sara Coster het voorbeeld. In haar nieuwe leven vormt ze een co-ouderschap met een homostel.

De eerste belangrijke stap is het (h)erkennen van je hartenwens, het uitspreken van je verlangen en als je daarbij om hulp moet vragen, is dat geen schande, stelt Herman Dummer, bedenker van de methode Durf te vragen.

Adriaan Hoogendijk, grondlegger van bezielend coachen, legt uit dat je levensmissie ontdekken een keuze voor zelfliefde is. En wanneer je op zoek gaat naar je levensmissie, kom je dichterbij het kind in jezelf. Bij deze stelling sluit de opvatting van Arienne Klijn aan. Zij is de bedenker van het begrip innerlijke familie. Volgens Klijn bestaat het onderbewuste van de mens uit onderdelen, het innerlijke jongetje, – je ideeën, je energie; het innerlijke meisje – gevoelens en behoefte aan waardering je innerlijke vrouw – praktisch en compassie – en innerlijke man, de denkkracht en daadkracht.

Zoals Marinus Knoope verkondigt: het gaat erom te blijven geloven in je eigen droom. Je wensen en verlangens zijn een voorbode van wat je later kunt realiseren. Knoope is de ontdekker van de creatiespiraal, waarin de gedachte centraal staat dat de weg van wens naar werkelijkheid een kringloop volgt. Door jouw verlangens te visualiseren, geef je ze kracht om werkelijkheid te worden, vertelt hij in dit boek en dat is waar. Door jezelf steeds jouw verlangens voor te houden, worden ze op een gegeven moment een vanzelfsprekendheid die zich vastzet in je onderbewuste.

In kern gaat het om de eeuwenoude uitspraak ‘Ken uzelve’ en wanneer jij jouw levensgeluk hebt gevonden, straal je dit ook uit naar anderen.

“Geen beslissing is voor eeuwig” zegt één van de geïnterviewden in het boek. Alles is voortdurend in beweging, dus waarom zou je werk dan wel hetzelfde moeten blijven? “Dit wil ik’ stemt zonder meer tot nadenken over je eigen leven en de keuzes die je tot nu toe gemaakt hebt. Voor mensen die op het kruispunt van hun leven staan, kan dit boek een goed steuntje in de rug zijn. Echter, eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat het volgen van je hart niet voor iedereen is weggelegd. Soms dwingen omstandigheden een mens tot het maken van andere keuzes en moet hij/zij zijn/haar droom laten varen. Aan die mensen kan Dit wil ik de kracht geven om hun droom op een later tijdstip alsnog na te jagen.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles