Earthshot

Maandag, 17 januari, 2022

Geschreven door: Colin Butfield, Jonnie Hughes
Artikel door: Evert van der Veen

Pleidooi voor de aarde

[Recensie] De Engelse Prins William schreef het voorwoord van Earthshot en hij formuleert vijf uitdagingen: de natuur beschermen en zorgen voor water, lucht, klimaat en werken aan reductie van ons afval.

Dit boek Earthshot maakt deel uit van een project waarin 50 goede oplossingen voor genoemde vijf uitdagingen met een prijs worden beloond, zodat ze hiermee in praktijk kunnen worden gebracht.

“Na meer dan 200.000 jaar van menselijke geschiedenis staat onze soort op een kritiek punt. De keuzes die we de komende tien jaar maken zullen onze toekomst bepalen” (p. 17).

Met die geladen woorden opent dit boek dat eerst onze ecologische crisis tekent. Earthshot blijft daar gelukkig niet in steken maar beschrijft ook allerlei mooie projecten waarin natuur weer tot ontwikkeling komt en flora en fauna in bepaalde gebieden opbloeien.

Geschiedenis Magazine

We leven in het antropocene tijdperk met een ‘groeiende aanwezigheid’ van de mens. Die ontwikkeling wordt duidelijk geschetst in dit boek en het is “… een treurig, deprimerend en onheilspellend verhaal” (p. 45). Het is daarom van levensbelang dat mensen zich van de noodzaak tot verandering bewust worden en iets/veel gaan doen aan lucht, water en klimaat.

Jaarlijks overlijden er 7 miljoen mensen ten gevolge van luchtvervuiling. Het is één van de vele feiten die in Earthshot naar voren komt evenals het plastic waarvan iemand heeft gezegd dat we “dingen maken die 500 jaar meegaan, en ze dan 20 minuten gebruiken”.

Dit boek schetst een realistisch en daarom niet opwekkend beeld van de actuele toestand op onze planeet maar wil van daaruit juist aanzetten tot verandering: “De boodschap die we je willen meegeven met dit boek, en met de Earthshot Prize, is dat optimistische, vastberaden mensen verschil maken.”

Diezelfde teneur kom je ook tegen in andere boeken die recent verschenen: De grote samenhang.

Earthshot bevat twee fotokaternen. Colin Butfield produceert bij het Wereld Natuur Fonds het project ‘Our Planet’. Jonnie Hughes is producent van natuurhistorische tv programma’s. David Attenborough is één van de mede auteurs van dit boek Earthshot. Hij schreef eerder een boek van vergelijkbare strekking Een leven op https://bazarow.com/product/9789021029252/een-leven-op-onze-planeetonze planeet.

Deze boeken zijn belangrijk; nóg belangrijker is dat wij dergelijke boeken overbodig maken en in praktijk brengen wat deze auteurs ons aanbevelen.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles