Een leven op onze planeet

Maandag, 28 februari, 2022

Geschreven door: David Attenborough
Artikel door: Gerhard C. Cadée

Hoe we de klimaatverandering een halt toe kunnen roepen

[Signalering] We kennen David Attenborough als boeiend presentator van schitterende natuurfilms. Hij zag van nabij hoe desastreus de invloed van de mens is. Klimaatverandering moeten wij nu een halt toeroepen door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, stoppen met overmatig gebruik van meststoffen en stoppen met het omzetten van wilde natuur in landbouwgebieden, plantages en bouwterreinen.

Vanaf 1937 – Attenborough’s geboortejaar – nam de wereldbevolking toe van 2,3 naar 8 miljard en het percentage wilde natuur daalde van 66 naar 35%. We naderen zo een kantelpunt tenzij we bijtijds ‘de wereld weer wild maken’. Attenborough geeft een aantal geslaagde voorbeelden van ‘rewilding’ zoals het sterk overbeviste zeereservaat Cabo Pulmo (Mexico): na een volledig visverbod keerden haaien terug en na vijftien jaar was het zeeleven met 400% toegenomen. Vissen verspreiden zich vanuit het zeereservaat en de vissers vingen daarbuiten meer vis en het reservaat zelf werd een toeristische attractie. Zonder ingrijpende maatregelen zoals deze stevenen we af op een massaextinctie.
Een gloedvol relaas hoe we dit kunnen vermijden.

Eerder verschenen in Natura

Archeologie Magazine