Een liefde

Vrijdag, 25 november, 2022

Geschreven door: Sara Mesa
Artikel door: Agnes Eikema

De worsteling van een dappere jonge vrouw

[Recensie] Op de cover van Een liefde zien we een hond. De weg die hij inslaat, is vaag, de bestemming is onduidelijk. Die hond zou best wel eens de hond van Nat kunnen zijn: Nurks. Net als zij moet hij zijn weg in het ingewikkelde leven zien te vinden en te volgen. Een weg vol obstakels, onzekerheden en gevaar.

Nat is een jonge vrouw die het drukke leven in de stad bewust verlaat voor het betrekken van een verlaten woning in het stille dorpje La Escapa. Ze heeft deze niet standaard keuze gemaakt door een voorval bij haar werkgever. Wat ze niet beseft is dat het leven op het platteland heel anders gaat dan in de drukke stad. De mensen zijn anders, de tijd is stroperig en de hitte is zinderend.

Een argwanende buitenstaander
Nat werkt als freelance vertaler aan haar eerste werk. Ze vindt het moeilijk om haar concentratie en de juiste woorden te vinden die de auteur zo weloverwogen heeft gekozen. Dit komt ook omdat de hork van een verhuurder te pas en te onpas het huis komt binnenvallen. De huur opstrijken kan hij wel, maar zijn verantwoordelijkheden nemen voor het onderhoud en de staat van het huis is een andere vraag. Hij is ook degene die haar de hond Nurks in de maag splitst. Een hond die ieder mens wantrouwt en die nooit toenadering zal zoeken.

De kwetsbare Nat kan moeilijk omgaan met een opdringerige verhuurder en ook met de buurtbewoners wordt ze niet eigen. Ze is net als haar hond Hurks argwanend en voelt zich altijd een buitenstaander.

C2W

“Zelfs een doodgewone slang heeft hier prioriteitsrechten, terwijl zij, hoeveel tijd er ook verstrijkt, altijd een indringer zal blijven.”

Haar buurman Piter, door andere buurtbewoners de hippie genoemd, neemt haar mee op sleeptouw, maar zijn goede intenties worden door Nat nauwkeurig geanalyseerd en afgewogen. Dit doet ze ook bij de andere buurtbewoners, zoals bij de Duitser. Op deze manier kan ze moeilijk een volwaardige relatie met een ander opbouwen en wordt haar leven steeds geïsoleerder.

Stilte
Haar te vertalen werk treft haar, het zet haar aan het denken. Bijvoorbeeld over manier waarop ze een passage over stilte het beste kan vertalen:

“Maar als de stilte de afwezigheid van woorden is, hoe kan er dan een specifieke stilte bestaan? Zouden alle stiltes niet hetzelfde moeten zijn, zoals de kleur wit ook altijd hetzelfde is? Wat de ene stilte van de andere onderscheidt moet dus alles om die stilte heen zijn, te beginnen bij de redenen.”

Ze merkt op dat de stilte tussen haar en haar minnaar anders is dan de stilte tussen haar en de buurtbewoners. Het dorp is stil, de bewoners zijn kort van stof maar in het hoofd van Nat is het allesbehalve stil. Hoe goedbedoeld bepaalde keuzes ook zijn geweest, ze hebben niet allemaal tot het gewenste of bedoelde effect geleid. De dorpsbewoners oordelen zonder haar echt te kennen. En wanneer je kwetsbaar bent, komen die oordelen des de harder aan. Nat moet haar eigen weg gaan, eigen keuzes maken en bovenal op haarzelf vertrouwen.

Een liefde
De lezer krijgt een uniek inkijkje in de kwetsbaarheid, onzekerheid en twijfel van Nat doordat Sara Mesa haar in Een liefde in de derde persoon heeft opgetekend. Hierdoor begrijpen we haar beweegredenen, twijfel en haar ogenschijnlijke onbegrijpelijke keuzes. Maar ook zien we de manier hoe communicatie, zowel verbaal als non-verbaal, tot bepaalde, soms onterechte, conclusies kan leiden.

In hoeverre vertrouwen we op ons eigen intuïtie en in hoeverre is het beeld wat je ziet en krijgt betrouwbaar? Nat ervaart op haar te bewandelen pad veel gevaar en is daardoor argwanend. Ze vertrouwt niemand meer en gaat en raakt met haar analyses nog verder van de wal in de sloot. Op geen enkel moment stokt het verhaal, wat op zich best knap is gezien de stilte en de rust die in het dorpje heersen. De schrijfstijl is rustig, verfijnd, zonder al te veel uit te wijden in psychologische overpeinzingen.

Wanneer Nat de afgrond bereikt zal ze de kracht nodig hebben om de stilte (eigenlijk de onzekere drukte in haar hoofd) te doorbreken en haar eigen weg in te slaan. Sara Mesa heeft, zoals hierboven ook geschreven, de worsteling van een dappere jonge vrouw haarfijn vastgelegd zonder dat het eentonig of saai wordt. Een liefde is vakkundig vertaald door Nadia Ramer.

Eerder verschenen op boekenz

Boeken van deze Auteur:

Broodhoofd

Een liefde

Een liefde