Een (ongewone) geschiedenis van doodgewone dingen

Woensdag, 21 juli, 2021

Geschreven door: Annegreet van Bergen
Artikel door: Peter van Dam

Het alledaagse is ook bijzonder

[Signalering] Met deze bundeling van eerder verschenen bijdragen in Historisch Nieuwsblad over ‘gewone dingen’ trekt Annegreet van Bergen ten strijde tegen misplaatste nostalgie. De meeste mensen hadden het vroeger minder, stelt ze. Ze wil haar lezers laten zien hoe bijzonder de spullen die ze dagelijks voor lief nemen eigenlijk zijn. Tegelijk wil ze met de geschiedenis van ‘dingen’ – waaronder ze bijvoorbeeld papier en rietsuiker schaart maar ook vaccinaties en zelfs ‘argwaan jegens nieuwe dingen’ – , zicht bieden op het leven van gewone mensen.
Die hooggestemde ambities werkt ze op basis van de tamelijk willekeurig gekozen onderwerpen en gesprekspartners maar mondjesmaat uit. Wel onderstreept Van Bergen met enthousiasme en een vlotte pen dat overal om ons heen de verhalen voor het oprapen liggen.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Technisch Weekblad