Familiezaken

Dinsdag, 13 april, 2021

Geschreven door: Gabrielle Hoppenbrouwers
Artikel door: Evert van der Veen

Uit het leven van een officier van justitie

[Recensie] Gabriëlle Hoppenbrouwer werkt sinds 2018 bij het High Impact Crimes parket Midden-Nederland maar zij heeft ook redactiewerk voor de televisie gedaan.

Dit boek Familiezaken is een mengeling van persoonlijke ervaringen waarbij het verlies van haar broer een grote plaats inneemt. De passage over het afscheid in het hospice is ontroerend. Daarnaast schrijft zij over hetgeen zij als officier van justitie meemaakt en zij stelt vast: “Mijn werk beïnvloedt mijn privéleven en mijn privéleven beïnvloedt mijn werk” (p. 12).

Op beide fronten ervaart zij de kwetsbaarheid van ons menselijk bestaan. In haar persoonlijke omgeving maakt zij diverse verliezen mee en in haar werk wordt zij met nabestaanden geconfronteerd die iemand op gewelddadige wijze of door een ernstig ongeval hebben verloren.

Mooi is het verhaal waarin Gabriëlle Hoppenbrouwers vertelt dat zij weet door te dringen tot een meisje met wie moeilijk contact valt te maken. Deze bekent schuld en voelt zich opgelucht.

Boekenkrant

Uit de persoonlijke levenservaringen en beschouwingen vanuit haar werk blijkt dat de auteur een gevoelige persoonlijkheid is die aandacht heeft voor mensen. Ze ervaart daarin: “Ik zie vaak op kinderzittingen dat je minderjarigen bereikt door echt naar ze te luisteren” (p. 80). Het klinkt zo logisch en toch is het in de praktijk nog vaak bijzonder wanneer mensen echt gehoor vinden. Het is eenvoudig en tegelijk ook weer niet: oprechte aandacht voor iemands levensverhaal. Wanneer die belangstelling er is, kunnen mensen open bloeien. Achtergronden die veel verklaren, komen dan ter sprake.

Deze officier van justitie probeert zich in te leven in de verdachte en wil begrijpen waarom iemand iets deed. Dit boek ademt een sfeer van bewogenheid zoals in een klein zinnetje duidelijk wordt: “Kinderen die bij de rechter komen – er zit vaak zoveel leed achter” (p. 124). Ze is oprecht blij wanneer kinderen zich na een rechtszitting positief ontwikkelen.

Dit boek geeft een liefdevol inkijkje in het leven van een officier van justitie die in de allereerste plaats een mooi mens is.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles