"Ik heb altijd gedacht dat het Paradijs een soort bibliotheek zou zijn" - Jorge Luis Borges

Fietsen langs de elf steden van Friesland

Zaterdag, 19 maart, 2022

Geschreven door: Marica van der Meer
Artikel door: Evert van der Veen

“De tocht der tochten”

[Recensie] De Elfstedentocht is een (inter)nationaal begrip. Sinds lange tijd helaas alleen een mooie herinnering aan serieuze winters die hem mogelijk maakten. Vanwege het veranderende klimaat betwijfelen weerkundigen of deze tocht in de toekomst ooit nog kan worden gehouden.

Dit boek Fietsen langs de elf steden van Friesland beschrijft in elf etappes de route  en kiest daarbij voor de mooiste fietspaden. Hierdoor ontstaat een iets langere maar wel fraaiere route die vanuit Leeuwarden langs de steden Sneek, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, IJlst, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum weer naar Leeuwarden leidt. Het boek besluit met elf duidelijke kaarten op een schaal van 1: 50.000. Op GPS zijn data te downloaden. De route is opgebouwd volgens het landelijke fietsnetwerk van knooppunten.

Eerst is er algemene informatie over Friesland met beknopte geschiedenis en uitleg over het boek. Aardig is de vermelding van een aantal zinnen in het Fries die de fietser onderweg nodig kan hebben. Er zijn vele vormen van elfstedentochten mogelijk, zo blijkt uit het historisch overzicht.

In de elf etappes komt allerlei interessante informatie voorbij en is er aandacht voor Friese tradities als skûtsjesilen, fierljeppen, kaatsen en wadlopen. Ook het fonteinenproject uit 2018 toen Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa wordt belicht. Verder is er aandacht voor markante personen zoals vrijheidsstrijder Grutte Pier (1480 – 1520), kunstenaar Escher die in 1898 in Leeuwarden werd geboren, spionne Mate Hari en Bonifatius. Ook zijn er portretten van bekende Friezen en wordt er aandacht besteed aan plaatsen en wat deze typeert zoals het vrouwtje van Stavoren, de Hindeloper schilderkunst, het Jopie Huisman museum in Workum en het planetarium van Eise Eisinga in Franeker. Hylke Speerstra is een bekende Friese auteur en schreef boeken als “It wrede paradys” en ‘De oerpolder”.

Boekenkrant

Het boek besluit met een overzicht van alle knooppunten die op de route betrekking hebben en geeft een uitgebreid overzicht van accomodaties.

Marica van der Meer is een enthousiaste fietser die eerder de boeken ‘Fietsen rond de voormalige Zuiderzee’ en ‘Fietsen van Walcheren naar de Waddenzee’. Zij is opgegroeid in Workum en fietste als 16-jarige voor de eerste keer de Elfstedentocht. In het boek “Dwaalspoor” vertelt zij over haar wereldreis per fiets en in het boek “Van vuur naar ijs” over haar tocht door Zuid-Amerika.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles

Boeken van deze Auteur: