Filips II

Woensdag, 7 juni, 2017

Geschreven door: Geoffrey Parker
Artikel door: Binne de Haan

Onmachtig koning

[Signalering] Heeft het zin om de zoveelste biografie van Filips II (1526-1603) te schrijven? Over het leven en werk van de iconische Spaans-Habsburgse koning zijn in de afgelopen eeuwen al sterk uiteenlopende interpretaties geformuleerd. Wellicht zou een vergelijkend onderzoek naar al deze interpretaties een zinvollere exercitie zijn dan een nieuwe biografie. Filips II laat zich immers door zijn uitzonderlijke status, net als andere bepalende historische figuren als Napoleon en Hitler, niet gemakkelijk vangen door historici. De Amerikaans-Britse historicus Geoffrey Parker is zich hier meer van bewust dan menig ander, toch slaagt hij in een pakkende biografie erin om een steekhoudende en overtuigende nieuwe interpretatie van Filips II op te bouwen. Parker houdt zich al decennia met Filips II bezig en verwerkte in dit laatste boek zijn uitgebreide expertise over het leven en de bestuursstijl van de koning. Zijn grootste troefkaart daarbij, is dat hij diplomatieke documenten kon bestuderen die pas sinds 2012 raadpleegbaar zijn.

Hoezeer de historicus Parker zich ook voorbeeldig dienstbaar toont aan een kritische interpretatie van de bronnen, hij ontkomt voor het uitleggen van Filips II niet aan een zeer moderne interpretatie – iets waarvoor overigens veel te zeggen valt. – Volgens Parker bezat Filips II namelijk een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis die ervoor zorgde dat hij niet kon delegeren en lange dagen zat te zwoegen op alle details van zijn bestuurlijke beslissingen. Het levert een fascinerende biografie van Filips II op, waarin Parker schijnbaar toch grip krijgt op deze raadselachtige persoonlijkheid.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Geschiedenis Magazine