Gas

Maandag, 11 april, 2022

Geschreven door: Emiel Hakkenes
Artikel door: Peter van Dam

Het verhaal van een Nederlandse bodemschat

[Recensie] Nog voor de gaswinning in Noord-Nederland verleden tijd is, heeft journalist Emiel Hakkenes haar geschiedenis geschreven. In korte hoofdstukken vertelt hij aan de hand van beeldbepalende personen chronologisch het verhaal van de ontdekking, de exploitatie en het lang genegeerde leed van de Groningers. Het boek laat zien hoe de ‘bodemschat’ een cruciale bron van inkomsten werd voor staat en bedrijven en een vaste plaats innam in het dagelijks leven van Nederlandse burgers. Kosten nog moeiten werden gespaard om heel Nederland binnen een paar jaar ‘aan het gas’ te krijgen.

Die zelfgecreëerde afhankelijkheid maakt het nu moeilijk om de gaswinning te beëindigen, ondanks het door Hakkenes kleurrijk verhaalde besluit daartoe uit 2017. Bijna even schrijnend als de genegeerde gevolgen voor de Groningers is dat zorgen om klimaatverandering nauwelijks een rol lijken te hebben gespeeld. Wat zich binnen Nederland afspeelde, voltrok zich ook op wereldschaal: terwijl mensen elders in de wereld al dagelijks de gevolgen van klimaatverandering ondervonden, keken Nederlandse politici naar de financiën. Wie toch hoop wil putten uit deze geschiedenis, kan eruit opmaken dat het mogelijk is om snel op een nieuwe energiebron over te stappen als politici en bedrijven maar willen.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Archeologie Magazine