Geloven in een betere wereld

Zondag, 3 maart, 2019

Geschreven door: David Renkema
Artikel door: Jan van Hooydonk

De wereld kan beter

[Recensie] Het kan anders! Deze woorden stonden voor de ambities van Oikos. Het kan duurzaam, het kan eerlijk en het kan samen. Oikos – afkorting van Oecumenische Instituut Kerk en Ontwikkelingssamenwerking, maar ook Grieks voor ‘huis’ – sloot afgelopen jaar noodgedwongen zijn deuren. Het kerkelijk draagvlak is in de loop der jaren verdampt; de (subsidie)prioriteiten van de overheid zijn verschoven.

Het Oikos-bestuur had het gelukkige idee om scheidend directeur David Renkema te vragen om de nalatenschap op te maken. Niet om zich daarmee een plaatsje in de eeuwigheid te verwerven, maar wel om te zien hoe en waar de erfenis van Oikos dienstbaar kan zijn voor wie ook nu nog geloven dat onze wereld een stuk beter kan.

Natuurlijk is het boek deels toch een historisch boek geworden. Het overzicht van de vele zaken waarmee Oikos zich via onderzoek, campagnes en lobby’s zich mee heeft beziggehouden, is bepaald indrukwekkend: verantwoord beleggen, schuldkwijtschelding aan arme landen, een rechtvaardig belastingstelsel, voedselzekerheid, klimaat enzovoorts. Maar, inderdaad, geschiedenis zijn die maatschappelijke thema’s geen van alle. Voor de komende tijd ziet de auteur drie uitdagingen: groeiende ongelijkheid, de kansen voor komende generaties (klimaatverandering) en conflicten.

Boeiend is wat Renkema schrijft over achterliggende wereldbeelden. Noch het model van de mondiale markt noch dat van de veilige regio biedt volgens hem echt perspectief. Hij zet dan ook in op twee andere wereldbeelden: ‘mondiale solidariteit’ en ‘zorgzame regio’. De spannende uitdaging voor Oikos toen en voor ons nu is om zowel wereldwijd te denken als lokaal te handelen.

TijdvoorTijdschriften

Eerder verschenen in Volzin