Geschiedenis van Nederland

Woensdag, 9 december, 2020

Geschreven door: Anne Doedens
Yolande Kortlever
Liek Mulder
Artikel door: Evert van der Veen

Het verhaal van prehistorie tot heden

[Recensie] Geschiedenis van Nederland onderscheidt zich van andere geschiedenisboeken door de bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van het landschap. Daar is veel voor te zeggen want het Nederlandse landschap is aan grote veranderingen onderhevig geweest, zowel door de natuur als door menselijk ingrijpen. Ooit was er geen Waddenzee en kende Friesland een Middelzee. Later ontstonden de Waddeneilanden en werden vele meren ingepolderd.

Het boek heeft een prettig lezende lay-out en is helder van opzet en toegankelijk geschreven. Daarom is het een prima introductie die in hoofdlijnen de geschiedenis van ons land op aantrekkelijke wijze presenteert, mede door de talrijke illustraties in de vorm van afgebeelde voorwerpen, kaarten en tekeningen.

Het eerste hoofdstuk opent met de Swifterbant-cultuur, die zich afspeelde in wat nu de Flevopolder is en waar het dorp Swifterbant zijn naam aan te danken heeft.

Het boek laat zien dat nieuwere inzichten een plaats krijgen in wat vroeger de ‘vaderlandse geschiedenis’ werd genoemd. Die had vaak de neiging om onze rol in het verleden wat mooier voor te stellen. In Geschiedenis van Nederland is er aandacht voor de slavenhandel en bij de bespreking van Nederlands Indië wordt het cultuurstelsel genoemd en is er in een kader een citaat uit de Max Havelaar.

Technisch Weekblad

Opvallend is dat de Tweede Wereldoorlog geen apart hoofdstuk heeft gekregen maar deel uitmaakt van het hoofdstuk Oorlog, vrede en wederopbouw. De bespreking van deze oorlog is dan ook tamelijk summier en vooral thematisch van aard. De ondermaatse opvang van Joden na de oorlog wordt daarintegen wél genoemd en dat gebeurt / gebeurde ook niet altijd. Daarna komen de Nederlandse koloniën en hun streven naar zelfstandigheid ter sprake. De watersnoodramp van 1953 wordt kort benoemd evenals het daaruit voortvloeiende Deltaplan. Vanuit de nadruk op het landschap in dit boek had iets meer aandacht niet misstaan want dit was een forse en deels ook stevig bediscussieerde ingreep.

In het laatste hoofdstuk Het moderne Nederland krijgen politieke ontwikkelingen veel aandacht. Zo is er een overzicht van de aantallen Tweede Kamer zetels van politieke partijen. De ramp met de MH-17 wordt niet benoemd. Het boek eindigt actueel met de Europese Unie.

Wie snel een overzicht wil hebben van historische hoofdlijnen van ons land kan in dit boek goed terecht!

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles