Griend

Maandag, 18 juli, 2022

Geschreven door: Laura Govers
Valérie Reijers
Artikel door: Gerhard C. Cadée

Een bewogen eiland

[Signalering] Al ruim een eeuw staat het eiland Griend in de belangstelling van vogelliefhebbers. De auteurs van Griend, een bewogen eiland geven een helder en goed gedocumenteerd overzicht van de historie van dit ‘wandelende’ eiland in de waddenzee en alle maatregelen die noodzakelijk waren en zijn om dit belangrijke broed- en foerageergebied voor diverse vogelsoorten te behouden. Hieronder vallen ook de experimenten mosselbanken en zeegrasvelden weer te doen terugkomen. De jacht op grote sterns voor dameshoeden rond 1900 stond aan de basis voor acties van Vogelbescherming in Nederland, gesteund door Natuurmonumenten.

Het boek geeft ook een uitstekend overzicht van het door Theunis Piersma gestarte werk aan kanoeten en drieteenstrandlopers die op de Grienderwaard een prima foerageergebied vinden. Sinds Thijsse in 1913 vol bewondering over Griend schreef, zijn velen hem daarin gevolgd, waaronder vogelwachters als Jan Veen en promovendi uit de groep rond Theunis Piersma. Hun werk komt ruim aan bod. Griend is een van de laatste, hopelijk permanente bolwerken voor bedreigde kustbroedvogels. Beschermingsmaatregelen zullen blijvend noodzakelijk zijn.

Eerder verschenen in Natura

Geschiedenis Magazine