Helmond in 100 stukskes

Woensdag, 2 februari, 2022

Geschreven door: Theo de Jong
Anja van den Akker
Piet van den Boom
Artikel door: Lou Lichtenberg

Vuilnis met verhalen

[Recensie] In 2019 won het project ‘Helmond in 100 stukskes’ de Grote Archeologie Prijs van de Stichting Archeologie & Publiek. Deze prijs bekroont initiatieven die mensen inspireren met archeologie. In dit project, dat de meeste publieksstemmen kreeg, geven de verhalen van mensen betekenis aan archeologische vondsten van de gesaneerde vuilnisbelt in Helmond. In Archeologie Magazine nr 6 van 2019 (pag. 18-20) lichtte gemeentelijk archeoloog Theo de Jong die Helmond in 100 stukskes bedacht zijn project toe. Met Anja van den Akker en Piet van den Boom stelde hij nu ook een boek over het project samen. De verhalen bij de vondsten gaan over het dagelijkse leven in de eerste helft van de vorige eeuw: de tijd van de crisisjaren, de oorlog en de wederopbouw. Kapotte flessen, versleten emaillen potten en pannen, huisraad, speelgoed, onderdelen van fietsen en vele andere vondsten uit de vuilstortplaats getuigen van dat vroegere alledaagse leven.

In samenwerking met Kunstkwartier Helmond gingen schrijvers op zoek naar verhalen. Met de bodemvondsten op tafel vroegen deze (25) ‘verhaalvangers’ naar herinneringen van (65) ‘ooggetuigen’, vastgelegd op beeld door (7) ‘beeldvangers’. Oudere bewoners van wooncentra ter plaatse herkenden nog veel objecten en het gebruik daarvan vanuit hun jeugd. Herinneringen werden verwerkt tot verhaaltjes en het resultaat daarvan is nu gebundeld in een prachtig boekwerk met een bonte kleurrijke verzameling over het alledaagse leven in die tijd, dat gekenmerkt werd door crisis, armoede, onderdrukking, schaarste, maar ook door nieuwe contacten, wederopbouw en een groeiende welvaart en luxe. Het boek begint met een inleiding in de historie van de plaats in de eerste helft van de 20e eeuw. Vervolgens komen de stukskes aan bod en wordt ingegaan op de archeologische waarde van stortplaatsen. Een uitgebreide bijlage bevat foto’s van de mooiste vondsten.

Eerder verschenen in Archeologie Magazine

Bergen