Het etherische veld

Zondag, 19 april, 2020

Geschreven door: Hanneke Bouma
Artikel door: Nico Voskamp

Interessante boodschap verdient toegankelijker verhaal

[Recensie] Een glanzend boek is het, met een sfeervolle voorkant. Op de foto vindt een kabbelend beekje zijn weg tussen woudreuzen, beschenen door achter lichtgroen struweel glurend zonlicht. Behalve de titel staat op het front de subtitel: “En de vier etherische bronnen” in een groen kader, en daaronder: “– ontmoetingen met de elf Fjerk –”, en daaronder “Hanneke Bouma”, de auteur.

Dat is een visueel fijne maar te drukke omslag. Onoverzichtelijk, met erg veel informatie in één beeld, verwarrend. Helaas moeten we vaststellen dat de tekst van het boek een paar van diezelfde kenmerken vertoont. Zoals de stijl, die vriendelijk gezegd omslachtig is. En de duidelijkheid, die vaak te wensen overlaat. En de zinsbouw, die veel compacter zou kunnen. De lezer moet echt doorbijten om grip op de woorden in de tekst te krijgen, en die aaneen rijgen tot samenhangende zinnen die dan pas hun betekenis prijsgeven.

Bijten we door die tekstuele brij heen, dan zien we dat hier een interessante invalshoek op de werking van het universum wordt ontvouwd. Het gaat om het ‘etherische veld’, een veld dat om de aarde ligt waaruit – kortweg – wij mensen zijn opgebouwd. Bouma krijgt de informatie over dat etherische veld in augustus 2014 tijdens een vakantie in Frankrijk van de elf Fjerk:

“Waarschijnlijk is het de ontspanning van het even weg zijn uit de routine, de andere omgeving, de zuivere lucht en geen afleiding van televisie en computer die ervoor zorgen dat ik ’s avonds vroeg op mijn bed ga liggen. Terwijl ik de ontspanning in mijn lichaam en geest voel toenemen, besluit ik een sessie met mijzelf te doen om naar de oorzaak te zoeken van iets waar ik in mijzelf tegen aangelopen ben. Na een tijdje komen opeens kleine natuurwezens mijn helpen om iets duidelijk te krijgen.”

Wordt Vervolgd

Door de mond van de elf Fjerk tekent ze op wat dat etherische veld is. Voor het gemak hier de samenvatting:   

“Het etherische veld is als een multidimensionaal holografisch weefsel. Het is een mysterie, zoals de baarmoederwand die groeit en vol wordt van leven als de bevruching heeft plaatsgevonden. Het is het levende voedende weefsel, dat je kunt zien als de etherische vingers van de Grote Moeder zelf. Het is het weefsel dat zich kan aanpassen aan onze wensen, onze intenties en onze levensvervulling…”

Doorlezend in het boek, blijkt dat etherische veld weliswaar een mysterie te zijn, maar desalniettemin de oorsprong van ons menselijk leven. Na die eerste constatering legt Tjerk in systematisch opgetekende hoofdstukjes uit op welke plekken dat veld werkt, wat de bronnen zijn en meer. Veel meer. Voor wie deze woorden in vruchtbare aarde vallen, is dit een erg interessant boek. Jammer van die moeizaam leesbare tekst, die een aantal lezers zal laten stranden – het onderwerp verdient beter. Voor de doorbijters: Bouma belicht alle denkbare aspecten van haar onderwerp, geeft aanwijzingen hoe met het veld omgegaan kan worden, op welke manieren het zich manifesteert, hoe men het kan raadplegen en vooral: hoe je het kan gebruiken. Doe er uw voordeel mee.

Eerder verschenen op Nico’s recensies