Het Gouden Rouwboek

Dinsdag, 24 augustus, 2021

Geschreven door: Maartje Lutte, Petra van Barneveld
Artikel door: Evert van der Veen

Inspiratie voor het afscheid

[Recensie] Kan rouw een gouden randje hebben? De titel van dit boek suggereert het wel en de uitvoering is bijna feestelijk te noemen. Het is namelijk een prachtig uitgevoerd magazine in een verzorgde lay-out, omlijst door mooie foto’s. Het Gouden Rouwboek is dan ook zeer aangenaam om in handen te hebben en geeft het afscheid een ander aanzicht.

Daar zit ook de gedachte achter dat het goed is om bewust met rouw, verlies en dood om te gaan. Hoe verdrietig het ook is maar de dood hoort bij het leven, al klinkt dat als een open deur. Uit de praktijk blijkt echter dat die deur voor veel mensen toch min of meer gesloten is en soms met de nodige moeite opengaat. Een citaat uit een lied van Leonard Cohen wordt aangehaald: ‘There is a crack in everything and thats how the light gets in. Juist in de gebrokenheid van het leven, kan de onderlinge liefde opbloeien.

Het Gouden Rouwboek wil duidelijk maken dat rouw een uiting van liefde is, het gemis van de ander laat zien dat het leven sámen waardevol en mooi was. Daarom is het belangrijk om het afscheid op een persoonlijke manier in te vullen. Die trend is al enige tijd gaande in ons land en het einde daarvan lijkt nog niet in zicht. Nog steeds ontwikkelen mensen nieuwe ideeën. Veel daarvan komen in dit boek naar voren en zo biedt Het Gouden Rouwboek informatie en inspiratie over mogelijkheden rond het afscheid en worden persoonlijke ervaringen van mensen beschreven. Verder zijn er poëtische teksten en wordt er verwezen naar boeken, documentaires en podcasts.

Wat opvalt is dat mensen vanuit persoonlijke ontwikkelingen in hun leven in de uitvaartbranche terecht komen. De een maakt een verlies mee en wil van daaruit ervaringen met anderen delen en mensen daarmee van dienst zijn. De ander ontdekt vaak min of meer toevallig zijn of haar talent en wil dit inzetten om het afscheid van mensen inhoud te geven.

Ons Amsterdam

Het Gouden Rouwboek staat dan ook vol met verhalen van bevlogen mensen die een eigen onderneming zijn gestart. Dat kan zijn Levenslust APK, om mensen in de rouw gedurende enige tijd te volgen en hen activiteiten aan te bieden of yoga en EMDR om de druk van gevoelens te verlichten. Een multiculturele uitvaartondernemer in Amsterdam vertelt een mooi verhaal over de wijze waarop de Toraja stam afscheid neemt van een jong kind door deze in de holte van een boom te leggen waarna de boom weer dichtgroeit en zo het kind in zich opneemt. Veel mensen zijn bezig met bijzondere urnen en herinneringssieraden. Mooi is ook dat de rol van dieren ter sprake komt: zij kunnen mensen troosten en structuur aan hen leven geven.

Er is aandacht voor rouwcafés die overal in het land zijn ontstaan en een ander artikel gaat in op de helende kracht van kruiden en etherische oliën. Goed is dat er uitgebreid wordt stilgestaan bij de suïcide van kinderen en jonge mensen. Zo biedt dit boek veel maar toch ook niet alles. De meer ‘gewone’ aspecten rond het afscheid als kist, grafsteen, lijkwade, vervoer en catering krijgen geen aandacht in dit boek maar die zijn wellicht in een eerdere editie al aan de orde geweest. Ook hierin is namelijk sprake van veel vernieuwing.

Het Gouden Rouwboek verschijnt jaarlijks en je kunt nu al uitkijken naar de volgende editie.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles

Het boek is direct bij de uitgever te bestellen