Het groene normaal

Zondag, 8 augustus, 2021

Geschreven door: Alfred Slomp
Artikel door: Hanneke Arts-Honselaar

Samen opstaan voor een duurzaam leven

[Recensie] Het Groene Normaal. Samen opstaan voor een duurzaam leven is een bundel gesprekken met tien christenen, die allen vanuit hun eigen perspectief en expertise een pleidooi voeren om aan te haken bij de trend van duurzaam leven. Zij wijzen op het belang van bezinning op en vernieuwing van onze manier van leven, vanuit verwondering over de natuur.

René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch schreven beiden een vooraf bij het boek.

Het Groene Normaal wil een beweging in gang zetten van mensen die zich inzetten om duurzaamheid te vergroten. Het boek spreekt de lezer direct aan en wil in beweging zetten door te laten nadenken over vernieuwing en dankbaar leven vanuit verwondering, in verbondenheid met de natuur. Hierbij wordt expliciet een verband met corona gelegd. Corona legt, aldus de auteur, de weeffouten van onze samenleving bloot.

“Het water in Venetië werd al na een paar weken weer zo kraakhelder, dat de bodem zichtbaar werd. De hemel was door het ontbreken van vliegtuigstrepen blauwer dan ooit en omwonenden van Schiphol konden weer de vogels horen.

C2W

En: Vanuit het besef van gebrokenheid en het verlangen naar herstel, ontstaat intrinsieke motivatie tot een andere manier van leven. Een leven in verbondenheid met God en de natuur, als een afspiegeling van de volmaakte harmonie op de nieuwe hemel en nieuwe aarde.”

De auteur gebruikt nadrukkelijk geloofstaal om zijn doel te bereiken. Daardoor zullen waarschijnlijk vooral mensen die zich door geloofstaal aangesproken voelen erdoor in beweging worden gezet. Ik voel me minder aangesproken door de herhaalde oproepen om in actie te komen. Maar ik begrijp die oproep dan weer vanwege het feit dat het boek gekoppeld is aan een manifest, dat te vinden is op de bijbehorende website, www.hetgroenenormaal.nl. Daar is ook informatie te vinden over partners met projecten en materialen rond geloof en duurzaamheid.

Aan het eind van de bundel biedt het boek praktische tips en Bijbelstudies om zelf of in groepsverband met het thema aan de slag te gaan.

De interviews bieden een breed scala aan invalshoeken om geloof en duurzaamheid onder de aandacht te brengen.

De auteur

Alfred Slomp geeft sinds 2015 samen met Arjen Schoonhoven de workshop ‘God in de supermarkt’ over duurzaam boodschappen doen. In 2019 verscheen zijn boek Super waar. Je volgende stap in duurzaam boodschappen doenwaar.

Voor het eerst gepubliceerd op De leesclub van alles