Het zaadje van compassie

Zaterdag, 21 maart, 2020

Geschreven door: Dalai Lama, Bao Luu
Artikel door: Rita Pontororing

Vrede en compassie als houvast in een snel veranderende wereld

[Recensie] Een kinderboek geschreven door de Dalai Lama, die in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend kreeg. Dat voelt bijzonder aan. Ook de stevige cover die zacht en glad aanvoelt versterkt dit gevoel. Dit nodigt uit om het boek eerst vast  te houden, te voelen en goed te bekijken. Tijdens het bekijken valt op dat de titel Het zaadje van compassie doorwerkt  in de illustratie op de cover. Een jongetje dat een kiemplantje in de hand heeft terwijl de Dalai Lama toekijkt.

De titel is tevens de boodschap die de Dalai Lama wil uitdragen.  Hij heeft altijd gepleit voor geweldloosheid gedurende zijn strijd voor Tibet. Om die reden, ontving hij de Nobelprijs. Het thema van het boek wordt dan ook gedragen door deze boodschap Vrede en compassie als houvast in de snel veranderende wereld.

Het verhaal is geschreven in de ik-vorm. De Dalai Lama gaat terug naar zijn jeugd en vertelt daarover. Hij was ooit een heel gewoon kind dat heel veel waarde hechtte aan de opvoedlessen van zijn moeder. Door te vertellen hoe hij zelf opgroeide wil de Dalai Lama kinderen meegeven dat iedereen het zaad van compassie in zich heeft. En dat van jongs af aan met hulp van omgeving het zaadje kan kiemen en groeien.

Door dit verhaal maken we kennis met Tibet. De Dalai Lama vertelt over de omgeving en zijn familie. Vooral zijn moeder heeft veel invloed op hem. Hij ziet hoe zij met veel compassie omgaat met de wereld om haar heen.

Sociologie Magazine

Het geheel is eenvoudig van opzet. Juist door de eenvoud raakt het verhaal je. En door de illustraties van Bao Luu die warm en liefdevol aandoen.

Kinderen horen met dit boek over  het Boeddhisme en komen te weten dat de Dalai Lama als driejarige ontdekt wordt als de reïncarnatie van de eerdere Dalai Lama. Dat betekent dat je als voorlezer bedacht moet zijn op vragen hierover.

De kern van het boek, invoelen wat compassie is, komt heel goed over. Bovendien is de vergelijking van een zaadje dat geplant wordt en tijd moet hebben om te kiemen, heel mooi uitgewerkt met “het zaadje van compassie.”

In het boek richt de Dalai Lama zich rechtstreeks tot kinderen om hen te adviseren over een manier van in het leven staan. Volwassenen kunnen een bepaald beeld hebben bij het Boeddhisme en de Dalai Lama.
Dit boek vertelt een gedachte die iedereen graag zal uitdragen.

In het persbericht dat uitgeverij Holland uitbrengt bij dit boek, staat beschreven dat de Dalai Lama de wereld rondreist als pleitbezorger van vriendelijkheid, wederzijds begrip, respect voor het milieu en bovenal wereldvrede. En misschien is na het voorlezen van Het zaadje van compassie het zaadje uitgegroeid tot een kiemplantje.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles

Boeken van deze Auteur:

Extreem weer

Het zaadje van compassie