Hoe wij hier ook samen kwamen

Dinsdag, 27 oktober, 2020

Geschreven door: Kathleen Ferrier
Artikel door: Evert van der Veen

Een pleidooi voor menselijkheid, nieuwsgierigheid en de verbindende kracht van verhalen

[Signalering] De titel van dit boekje Hoe wij hier ook samen kwamen is afkomstig uit het Surinaamse volkslied. De tekst is een bewerking van de Anton de Kom lezing die Kathleen Ferrier hield. Ze beschrijft zijn levensloop; hij werd dit jaar opgenomen in de Canon van Nederland en schreef het boek Wij slaven van Suriname.

Ferrier vertelt over haar ervaringen in het buitenland, de jaren dat ze in Zuid-Amerika en Hong-Kong woonde. Toen zij terug kwam uit het buitenland viel haar op dat er iets in ons land was veranderd. De wens om een samenleving te zijn, was voor haar gevoel niet meer aanwezig. Ze maakte een aantal jaren deel uit van de CDA-fractie in de Tweede Kamer.

In het boekje Hoe wij hier ook samen kwamen haalt ze herinneringen aan haar levensgeschiedenis op waarbij haar ouders ook ter sprake komen en de liefde voor Suriname waar haar wortels liggen. Met pijn constateert ze de huidige breuklijnen. Ook de actualiteit komt ter sprake: de Black Live Matters beweging. Ferrier staat ook stil bij het slavernijverleden van Nederland en de discussie daarover. Onlangs verscheen op last van de Amsterdamse gemeenteraad het lijvige boek “De slavernij in oost en west”, waarin de betrokkenheid van Amsterdam bij de slavernij naar voren komt.

Ferrier gelooft in de kracht van woorden, hecht aan taal en communicatie. Dat blijkt ook uit de titel van het laatste hoofdstuk “Ieder van ons heeft macht door taal, zwijgen kan niet meer”.

Boekenkrant

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles