"Ik heb altijd gedacht dat het Paradijs een soort bibliotheek zou zijn" - Jorge Luis Borges

Ik dacht dat ik gelukkig was

Dinsdag, 12 april, 2022

Geschreven door: Karien Kruyswijk
Artikel door: Hanneke van de Water

Bewustwordingsproces in een relatie

[Recensie] Ik dacht dat ik gelukkig was is het autobiografische verhaal van Karien Kruyswijk, moeder van negen kinderen. Karien dacht, gedurende de twintig jaar dat zij thuis was met haar kinderschare, oprecht dat zij gelukkig was en kwam pas tot de ontdekking dat haar relatie met haar man niet gezond was toen ze buiten de deur ging werken. Pas dan ziet Karien de realiteit onder ogen.

“Het rouwproces, toen ik begon te beseffen dat mijn huwelijk helemaal niet zo gelukkig was als ik bijna vijfentwintig jaar lang had gedacht. De enorme frustratie om de kinderen, over wat zij moesten meemaken en dat ik dat niet kon voorkomen. De hulp, die uit onverwachte hoek kwam en waardoor ik begon te groeien in inzicht.”

Het vervolg is een aaneenschakeling van hulpverleners die de problemen niet oplossen, maar de situatie feitelijk alleen maar slechter maken. Het draait uit op een uiterst akelige vechtscheiding en zelfs tot uithuisplaatsing van de nog thuiswonende kinderen. Ondanks dat alles weet Karien zich op te richten en overwint de ellendige situatie. In haar boek deelt zij haar ervaringen en haar bewustwordingsproces vooral om anderen voor te houden dat er een uitweg is en dat je alle ellende en tegenslagen kunt overwinnen én dat je een leven met een narcistische partner kunt ‘over-leven’.

Dit boek is er echter niet alleen voor mensen die in een soortgelijke situatie verkeren of verkeerd hebben. Het is ook een boek voor hulpverleners, om hen te laten zien dat hun inmenging niet per definitie een verbetering van de situatie inhoudt.

Sociologie Magazine

“De huisarts had gezegd dat uit conflicten steeds weg blijven lopen, ook niet de oplossing is. Dat had ik zelf ook al geconstateerd. Ik wist alleen niet wat dan wel. Nu is het voorlopig opgelost, omdat we gewoon helemaal niet meer met elkaar te maken hebben. Hoe triest ook, ik vind het fijn.”

Chapeau voor deze dappere vrouw, die zoveel overwon én haar verhaal nu met de wereld deelt, zodat heel veel mensen daar erkenning en herkenning uit kunnen halen. Karien doet haar verhaal volstrekt open en eerlijk en laat daarbij haar eigen schuldgevoelens zeker niet buiten beschouwing. Ze neemt haar lezers mee in het coaching traject dat uiteindelijk wél de oplossing bracht. De oplossing die in haarzelf bleek te zitten, maar waar zij niet bij kon.

Kortom, Ik dacht dat ik gelukkig was is het schrijnende én inspirerende relaas van een vrouw die heel veel overwon en sterker terugkwam.

Eerder verschenen op Hanneke Tinor-Centi