Ik heb dyslexie, nou en!

Dinsdag, 30 november, 2021

Geschreven door: Ilonka de Groot
Artikel door: Nico Voskamp

Heldere taal voor moeilijke lezers

[Recensie] Kinderen met dyslexie lezen niet zo makkelijk. Ook begrijpen ze soms niet goed wat er staat.

Dit prentenboek laat op elke pagina een ander probleem zien waar dyslectici tegenaan kunnen lopen. Ilonka de Groot maakt in dit boek de vertaalslag van theorie naar praktijk, aangevuld met eigen ervaringen van haar dyslectische zoon.

De mooie kleurige, springerige tekeningen zijn van Jacqueline van Leeuwenstein. Ze horen bij de teksten en maken ze eenvoudiger en duidelijker. Voor een prachtig voorbeeld blader je door naar pagina 35. Daar snapt Sofie niet hoe lang 5 minuten is, of 15 minuten.

De indeling van één probleem per pagina is een slimme. Zo kan iedereen met dyslexie kijken of er iets bij zit dat bekend voorkomt. De tekening rechts maakt het probleem visueel; de uitleg links is voor de ouder/verzorger/leerkracht. 

Trouw

Een voorbeeld: synoniemen. Dat zijn woorden die verschillend zijn, maar hetzelfde betekenen. We kijken op bladzijde 20:

“Bij het spreken kunnen kinderen moeilijke woorden, of woorden die minder vaak gebruikt worden, vervangen door andere woorden met dezelfde betekenis: ze gebruiken een synoniem. Sommige kinderen doen dat ook bij het lezen.
Als kinderen een synoniem gebruiken, benoem dan dat ze hetzelfde bedoelen…

Bijvoorbeeld: papa – vader
                        auto – wagen.

…maar dat ze alleen wat anders zeggen dan dat er staat.”

Ouders en begeleiders, dit is een nuttig boek. Met een heleboel slimme handreikingen voor jullie. En vooral voor mensen die graag net zo makkelijk willen lezen als jullie dat doen. Als je inzicht wilt krijgen in de gedachtewereld van iemand met dyslexie, helpt dit boek.

Ook verschenen op Nico’s recensies en Tiktok