In wolken uitgesneden

Zondag, 26 april, 2020

Geschreven door: René van Loenen
Jeltje Hoogenkamp
Artikel door: Evert van der Veen

Een palet van liederen en schilderijen

[Recensie] René van Loenen leverde als tekstdichter een belangrijke bijdrage aan het Liedboek voor de kerken. In dit boek bracht hij 71 van zijn mooiste teksten bij elkaar. Het is een gevarieerd geheel van tien teksten bij gedichten van de theoloog Dietrich Bonhoeffer,, teksten als kyrië en credo, liederen voor doop en avondmaal en liederen bij Bijbelgedeelten en christelijke feestdagen. Ook zijn er nieuwe vertalingen en vertolkingen van teksten van anderen.

De taal is verzorgd, doet aan de ene kant vertrouwd en enigszins klassiek aan maar is tegelijk ook modern en eigentijds zodat mensen van nu zich er in kunnen herkennen.

Jeltje Hoogenkamp maakte bij een aantal kleurrijke, abstracte schilderijen die goed aansluiten bij de sfeer van de teksten.

Een tekst die mij in het bijzonder aanspreekt en illustratief is voor de sfeer en het taalgebruik van deze bundel is het Regenbooglied:

Ons Amsterdam

          God heeft ons lief zoals we zijn,
          een schitterend palet
          met kleuren die hij nodig heeft,
          van rood tot violet.

          God heeft ons lief zoals we zijn,
          wat onze kleur ook is.
          Wij zijn voor hem beloftevol,
          rijk aan betekenis.

          God heeft ons lief zoals we zijn,
          de kleinsten allermeest.
          Wij glanzen in verscheidenheid,
          verbonden door zijn geest.

          God heeft ons lief zoals we zijn,
          zoals hij ons bedacht.
          Aanvaard elkaar om Christus’ wil
          in zwakheid en in kracht.

          God heeft ons lief zoals we zijn,
          van roze tot helderblauw.
          Hij mengt ons vol vertedering,
          omlijst ons met zijn trouw.

Het is een mooi verzorgde uitgave waarin de woorden en afbeeldingen goed tot hun recht komen, ook door het royale formaat van dit boek.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles