De verborgen wijsheid van de TAROT

Zondag, 20 december, 2020

Geschreven door: Jacqueline Duijvesteijn
Artikel door: Nico Voskamp

Het alomvattende kaartspel

[Recensie] De meeste mensen hebben slechts een vaag beeld van de Tarot. Tsja, het is een spel kaarten met plaatjes die wat betekenen. Je kan er geloof ik de toekomst mee voorspellen, het verleden duiden, het universum verklaren, je levensloop aflezen – iets in die geest maar wat het precies is, geen idee. Dat treft. Want hier is het boek dat al die twijfels omsmeedt tot een haarscherp beeld.

Duijvesteijn etaleert haar indrukwekkende kennis van het kaartspel door zeer gedetailleerd de werking ervan te beschrijven. Ze geeft alle achtergrondinformatie die je zou willen weten over het ontstaan en de betekenis van de oeroude kaarten. Bijvoorbeeld de uitleg van de allereerste kaart: kaart 0, de dwaas:

“Er is eens een grote Leegte. Deze Leegte is overal, eindeloos en eeuwig. Ze heeft geen begin en geen eind, in ruimte of tijd. Zij is er dus ook nu. In deze Leegte is geen verdeeldheid, geen spanning en geen pijn. Dat maakt de Leegte volmaakt. Deze eeuwige, eindeloze Leegte wordt gesymboliseerd door het getal 0….
De nul staat dus voor wat je niet kunt waarnemen: het niets, maar met onbeperkte mogelijkheden…
Hier is alles en alles is in perfecte harmonie met de geest… In het Paradijs zegt men: ‘Ik ben jij en jij bent ik.’ Punt. De Dwaas komt op het idee o dat om te draaien; om te zeggen: ‘Ik ben ik en jij bent jij.’ … Zo ontstaat hij als individu.”

De cynicus zal smalen dat je met dit verhaal alle kanten op kunt. De gelover zal blij zijn dat je met dit verhaal alle kanten op kunt. Respect voor beide opinies; in elk geval is hier alle basiskennis over de tarot te vinden en voegt Duijvesteijn als bonus nog een hoofdstuk toe voor wie zelf ‘een legging’ wil uitproberen.

Foodlog

De opzet van het boek is helder en overzichtelijk. Per kaart wordt ingegaan op specifieke kenmerken van die kaart. Eerst is er de vergelijking over hoe deze kaart verschilt (of samenvalt) met andere soorten Tarotkaarten uit andere landen. Daarna is er een globale uitleg over de betekenis, over de getallen, over de figuren, over de symboliek, over hoe deze kaart in het dagelijkse leven gebruikt kan worden en wat de positieve en negatieve kanten zijn. De uitleg eindigt met ‘Het vervolg’, een bepaling van de positie van de figuur van de kaart ten opzichte van de andere figuren van de Tarot.

Een met liefde en kennis samengestelde handleiding voor de beginnende en gevorderde Tarotbeoefenaar.

Ook verschenen op Nico’s recensies