Joodse huizen 7

Dinsdag, 5 januari, 2021

Geschreven door: Esther Shaya
Gert Jan de Vries
Frits Rijksbaron
Artikel door: Hanneke Arts-Honselaar

Verhalen over vooroorlogse bewoners

[Signalering] De reeks Joodse Huizen bestaat sinds 2012. In ieder deel worden de verhalen verteld van de Joodse bewoners van huizen vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vaak gaat het om familieleden die het verhaal van de voormalige bewoners vertellen, omdat de eigenlijke bewoners zelf de oorlog meestal niet hebben overleefd.

In deze zevende editie van de reeks worden de levensverhalen van de bewoners van vijfentwintig huizen beschreven, waarvan dertien in Amsterdam, de andere elders in Nederland: Utrecht, Winschoten, Maastricht, Varsseveld, Zwolle, Den Ham, Roermond, Groningen, Rotterdam, Amersfoort en Apeldoorn.

Ieder verhaal voert binnen in de krachtige levens die de hoofdpersonen leefden alvorens de dreiging, de ontluistering en de dood zijn intrede deden. Het boek maakt duidelijk hoe ontwrichtend, levensbedreigend en dodelijk de Tweede Wereldoorlog is geweest voor de Joodse bevolking in Nederland.

Het is juist deze tegenstelling tussen krachtige voluit geleefde levens en de angst en ellende aan het eind van die levens, waardoor het onbevattelijk gruwelijke van wat daar heeft plaatsgevonden diep tot mij doordringt, zo dat ik er regelmatig misselijk van word. Het besef dat dit leven zich afspeelde in huizen waar we nu nog langs kunnen lopen maakt daarbij duidelijk hoe relatief kort geleden dit allemaal heeft plaatsgevonden. 

Nederlandse Natuurkundige Vereniging

De reeks Joodse Huizen verhaalt over waardevolle levens die niet tot voltooiing mochten komen. Veel dank aan de auteurs die de moed gevonden hebben om de levens van de hoofdpersonen – veelal familieleden – te beschrijven.  Daarmee bieden ze unieke documenten over de Joodse cultuur zoals deze voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland bestond.     

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles