Ken mijn naam

Donderdag, 22 oktober, 2020

Geschreven door: Henk Pietersma
Artikel door: Evert van der Veen

Namen die in de bijbel aan Jezus worden gegeven

[Recensie] Henk Pietersma is een hedendaagse Friese schilder met een markante stijl van werken. Zijn schilderijen zijn meestal enigszins figuratief maar hebben door de wat primaire schetsmatige opzet ook een wat abstract karakter. Zijn werk vraagt om aandacht en het zal daarom niet voor iedereen direct toegankelijk zijn.

In 60 schilderijen verbeeldt Pietersma in dit boek Ken mijn naam de betekenis van Jezus. Hij begint in het Oude Testament en neemt een aantal teksten uit de psalmen en profeten als uitgangspunt. De nadruk in dit boek ligt echter op het Nieuwe Testament waarbij niet alleen de evangeliën maar ook de brieven en de Openbaring van Johannes een bron van inspiratie is.

De 60 titels zijn voorzien van een Friestalige ondertitel. Pietersma streeft in dit boek naar een samenhang van beeld en woord. Steeds vormt een bijbelgedeelte voor hem de inspiratiebron en het centrale woord wordt daarin vetgedrukt weergegeven. Daarnaast zijn er steeds vijfregelige overwegingen, kernachtige gedachten waarin Pietersma zijn persoonlijke impressie van het bijbelgedeelte en dat met name het vetgedrukte kernwoord, uitdrukt.

Enkele schilderijen die mij persoonlijk aanspreken, ook vanwege hun toegankelijke uitstraling zijn Het ware licht, volgens het getuigenis van Johannes de Doper en Het licht der wereld, één van de zogenaamde Ik-ben woorden van Jezus.

Archeologie Magazine

Dit boek vraagt om aandacht maar zal dan ook iets losmaken bij de lezer die iets heeft met religieus geïnspireerde kunst.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles