Minifilosofie

Zondag, 26 februari, 2023

Geschreven door: Jonny Thomson
Artikel door: Mieke Schepens

Een klein boek met grote ideeën

[Recensie] Minifilosofie is een ideaal boek voor mensen die wel eens hoorden over filosofie, maar er niet het fijne van weten.

Dit kleine boekje met grote ideeën is onderverdeeld in hoofdstukken met de titels ‘Ethiek’, ‘Existentialisme’, ‘De kunsten’, ‘Maatschappij en verstandhoudingen’, ‘Religie en metafysica’, ‘Literatuur en taal’, ‘Wetenschap en psychologie’, ‘Filosofie van alledag’, ‘Kennis en de geest’ en tenslotte ‘Politiek en economie’. Er is voor elk wat wils in dit gezien het formaat klein, maar gezien de inhoud groot boek. Op het titelblad van elk hoofdstuk staat een korte uitleg over het onderwerp, gevolgd door een quote of korte samenvatting. Bijvoorbeeld bij het hoofdstuk ‘Ethiek’; hier wordt de uitleg afgesloten met de woorden:

“Ethiek verdiept zich zowel in goede en foute handelingen als in goede en foute mensen.”

Alledaagse waarheden en problemen
Het mooie van deze onderverdeling is dat je niet het hele boek in een keer hoeft te lezen, maar een of meer hoofdstukken met een onderwerp waar op dat moment je interesse ligt.

Technisch Weekblad

Je zult zien dat iedere bijdrage maximaal twee bladzijden omvat, daarom is het nooit te lang om je aandacht gevangen te houden. Je wilt graag meer weten!

Plato, Aristoteles, Kant, Sartre, Marx en ook andere namen zul je bij verschillende onderwerpen tegenkomen. Het is geen moeilijk leesbaar boek omdat de auteur het aantal niet-alledaagse woorden tot een minimum heeft weten te beperken. En in het andere geval wordt de betekenis van het woord duidelijk tijdens het lezen.

Bij het lezen van het hoofdstuk ‘Dubbeldenk’ met betrekking tot George Orwell moest ik denken aan onze minister-president Mark Rutte, maar ook aan de beweringen van FVD.

“In wezen vervangt dubbeldenk feiten of de werkelijkheid door een geconstrueerde werkelijkheid die de volgende dag weer heel anders kan zijn. Het is een geloof in het belachelijke in plaats van het evidente. Hiermee aanvaard je het officiële standpunt in plaats van dat je op je gezonder verstand vertrouwt. Oorlog is vrede. Vrijheid is slavernij. Onwetendheid is macht.”

en

“De implicatie van dit alles is, zoals O’Brien zegt, dat onze waarheid maakbaar en aanpasbaar is en ons zelfs opgedrongen kan worden. Zodra we elke objectieve maatstaf of elk ‘goed en fout’ loslaten, wat weerhoudt een machtige, sinistere en manipulatieve macht er dan nog van om een willekeurige gewenste waarheid te creëren?”

Maar het is zeker niet alles kommer en kwel wat je tegenkomt. Alle onderwerpen worden op een vrij luchtige toon beschreven. De Gok van Pascal laat na het lezen een glimlach op je gezicht achter. 

Minifilosofie is een boekje met een inhoud die je na laat denken over alledaagse waarheden en problemen. Een boekje om te gebruiken wanneer het jou uitkomt. Het gaat over ons leven en daarmee ook over onze eventuele problemen.

Eerder verschenen op Graag Gelezen

Boeken van deze Auteur: