Moderne pelgrims

Zondag, 11 september, 2022

Geschreven door: Jasmijn Olk
Elze Riemer
Artikel door: Evert van der Veen

Zoekende mensen

[Recensie] Pelgrimage had vroeger een strikt religieus doel: het bezoeken van veelal een kerk waar zich meestal relieken van een heilige bevinden. Ook pelgrimstochten naar ‘het heilige land’ – Israel – zijn door de eeuwen heen in zwang geweest.

De huidige pelgrim heeft meestal nog wel een spiritueel vertrekpunt of doel maar dit is vaak niet meer zo strak religieus omlijnd als vroeger en dat sluit aan bij de algehele geloofsbeleving die minder dogmatisch van karakter is geworden. Zoals de gemiddelde gelovige – voor zover die uiteraard bestaat – z’n overtuiging zoekender en opener beleeft, zo is ook de pelgrimage van karakter veranderd. Het is niet meer in de eerste plaats een religieuze aangelegenheid die iemand zich ten doel stelt maar een persoonlijke en spirituele uitdaging om tot bezinning te komen, soms vanuit een crisissituatie in het leven. Mensen hebben daarom uiteenlopende motieven vanuit hun persoonlijke levenssituatie en geven derhalve een andere, vooral eígen invulling aan de pelgrimstocht die zij ondernemen.

In dit boek Moderne pelgrims vindt de lezer “dertien boeiende gesprekken met bijzondere ‘moderne pelgrims’ die inspireren, informeren, laten lachen, ontroeren, uitdagen en confronteren” (p. 11). Dat wekt verwachtingen die het boek ook wel enigszins waarmaakt maar deze zin is na lezing toch wel iets te hoog gegrepen al zijn de gesprekken heus wel de moeite waard.

We komen enkele ‘klassieke’ pelgrimstochten zoals Santiago de Compostella en Lourdes tegen maar het zijn vooral ándere en ook wel zelfontwikkelde pelgrimages die in dit boek opvallen. Een mooi voorbeeld daarvan is dominee Fred Omvlee die het graf van Elvis Presley bezoekt omdat hij zich door zijn gospels voelt aangesproken. Soms is de pelgrimage sterk verbonden met eigen levenservaringen zoals iemand met chronische hoofdpijn die ontdekte dat wandelen rust geeft. Iemand in de provincie Groningen, die zijn liefde voor de streek niet onder stoelen of banken steekt, heeft de Stichting Pelgrimeren opgericht om “de weg naar binnen, buiten en boven” te ontdekken.

Foodlog

Wat in de gesprekken vaak naar voren komt, zijn de ontmoetingen met mensen onderweg en het gevoel van verbondenheid met andere pelgrims die als waardevol en verrijkend worden ervaren. De aandacht voor elkaar is voor velen inspirerend. Twee vrouwen vertellen over de door hen zelf ontwikkelde ‘veldliturgie’, een meditatief moment onderweg.

Alles in dit boek valt samen in hetgeen een moslima, die naar Mekka is geweest, zegt: “Ik geloof dat elke bedevaart, naast een bedevaart naar Gods huis, ook een bedevaart is naar jezelf” (p. 67). Dit boek maakt duidelijk dat een pelgrimage je leven verdiept en een mens met zichzelf confronteert.

Jasmijn Olk is redacteur van Volzin en Elze Riemer is journalist van Volzin. Volzin is een magazine voor zingeving, waarin godsdienst, spiritualiteit en filosofie samenkomen.

Moderne pelgrims is aantrekkelijk uitgegeven door de paginagrote kleurenfoto’s en de prettige lay-out.

Voor het eerst gepubliceerd op Bazarow