More with Less

Maandag, 19 juni, 2017

Geschreven door: Alle Bruggink
Artikel door: Rijkert Knoppers

Meer met minder

[Recensie] De problemen zijn bekend: de bevolkingsgroei neemt toe, iedereen wil meer welvaart, de natuurlijke bronnen raken op, we gebruiken teveel kunstmest en het broeikaseffect is niet onder controle te krijgen. Valt hier wat aan te doen? Jazeker, zeggen consultant duurzame technologie Alle Bruggink en wetenschapsjournalist Diederik van der Hoeven in hun boek More with Less, Welcome to the Precision Economy: door de inzet van precisietechniek zijn er meer en betere resultaten te bereiken met minder bronnen. En dit uitgangspunt is niet alleen van toepassing op industriële producten, maar ook op andere terreinen. Zo kan een chirurg met precisie instrumenten nauwkeuriger opereren zonder veel lichamelijke schade te berokkenen, mijnbouwmaatschappijen kunnen efficiënter ertsen winnen en nanotechnologie kan betere materialen voortbrengen.
De meer-met-minder filosofie is vervolgens uitgewerkt op onder meer het terrein van de energievoorziening, de landbouw, en de chemische industrie. In een van de meest interessante hoofdstukken komen nieuwe materialen aan bod, gemaakt van onder meer plantaardige oliën, suikers, cellulose, zetmeel, en zelfs van CO, CO2 en CH4. Materialen die allemaal een belangrijke rol kunnen spelen in het streven naar duurzaamheid.
Het boek waarschuwt er wel voor, dat de precisiefilosofie niet alle problemen zal oplossen, onder meer omdat er nieuwe economische structuren zullen ontstaan, die waarschijnlijk moeilijk in onze samenleving inpasbaar zijn. Het neemt niet weg dat de meer-met-minder benadering volgens de auteurs veel oplossingen op het gebied van energie, klimaat en voedsel in petto heeft. Een boeiende stellingname! Het enige wat de leespret enigszins bederft zijn de advertorials, die afbreuk doen aan de onafhankelijke uitstraling van het boek.

Eerder verschenen in Technisch Weekblad

Boekenkrant