Netwerken met energie

Dinsdag, 14 februari, 2023

Geschreven door: Eelke Wielinga
Artikel door: Hanneke van de Water

Veranderen met kracht

[Recensie] Netwerken met energie is een boek voor hen die een verandering teweeg willen brengen. Het bijzondere van dit werk is dat de lezers wellicht veel van wat er in dit boek te lezen valt, bewust of onbewust al wel weten en tóch geeft het energie; een boost. Een aanzet tot verandering!

Netwerken met energie is derhalve geen doorsnee managementboek. Veranderaars, vernieuwers zo je wilt, hoeven ook niet per se een positie als manager te bekleden. Veranderingen worden los van de hiërarchie in gang gezet in ‘warme netwerken’.

“Een schilderij is meer dan een lap canvas met opgedroogde verf: een echt kunstwerk doet iets met de toeschouwers. Wat zij ervaren is niet toe te schrijven aan de samenstellende delen. Het is het gevolg van wat de kunstenaar aan het schilderij heeft meegegeven: iets dat resoneert bij de kijker. Die eigenschappen worden voortgebracht door het geheel: ze zijn emergent.”

Dit boek van Wielinga en Robijn levert een inspirerende bijdrage aan het begrijpen van wat zich in de praktijk ontwikkelt. Wielinga en Robijn hebben een methodiek ontwikkeld om energie te kunnen sturen in de praktijk van alledag. Hun visie en methodiek en de concrete uitwerking naar wat je in je eigen omgeving kunt doen, maakt dit boek bijzonder; het geeft je energie.

Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Met een gedegen onderbouwing van hun theorie over levende netwerken maken Wielinga en Robijn het aannemelijk dat mensen intuïtief veel meer weten over wat er nodig is om netwerken gezond en productief te maken. Veel meer dan zij denken en in woorden kunnen vatten. Wielinga en Robijn hebben wél kans gezien al deze ‘verborgen kennis’ in woorden om te zetten en duiden daarmee juist datgene wat er toe doet in netwerkprocessen.

“Warme interventies in dit kwadrant zijn vaak verpakt in humor. Ik kan in een grap iets vertellen wat eigenlijk niet gezegd mag worden. Humor ontspant. De creativiteit vindt stiekem toch zijn weg. De hofnar was in oude tijden de man die als enige de vorst kritiek mocht geven, mits met humor omkleed, zodat het niet klonk als beschuldiging.”

Hun theorie combineert breed geaccepteerde wetenschappelijke theorieën uit de fysica, evolutiebiologie, neurofysiologie, sociologie en psychologie. Zelf zeggen zij erover: “Achteraf verbazen we ons erover dat -voor zover wij weten- niemand eerder op het idee gekomen is deze elementen op een dergelijke manier te combineren tot iets wat eigenlijk zo logisch en herkenbaar is. De mechanismen om onze netwerken gezond te houden zitten in onze genen. Daarom weten we veel meer dan we denken. Dit boek verschaft taal om die intuïtieve kennis onder woorden te brengen en om daarop met elkaar te reflecteren.”

Netwerken met energie biedt het perfecte gereedschap voor co-creatie. In de huidige tijd is een opgelegd besluit niet meer voldoende. De werkelijk goede oplossingen zijn het resultaat van co-creatie door hen die van die oplossingen afhankelijk zijn. Maar voordat partijen elkaar zover serieus nemen dat co-creatie mogelijk wordt, moet er vaak heel wat gebeuren. Dit boek biedt handvatten voor veranderaars die daar aan (willen) werken.

Eerder verschenen op Hanneke Tinor-Centi