Nieuwe eeuwelingen

Dinsdag, 7 september, 2021

Geschreven door: Steffie van den Oord
Artikel door: Evert van der Veen

Levenslustig en oud

[Recensie] Dit boek bevat 12 portretten van honderdjarigen. Eerder schreef Steffie van den Oord Eeuwelingen maar omdat dit inmiddels alweer twintig jaar geleden is, verschijnt er nu een nieuwe bundel omdat er sprake is van een nieuwe generatie ouderen. Alle geïnterviewde mensen zijn geboren tussen 1914 en 1920 en is er gestreefd naar variatie in woonplaats, milieu en levensloop.

Ieder vertelt zijn of haar eigen verhaal en daaruit wordt duidelijk: ‘ieder beleefde zijn eigen eeuw’. Steffie weet met sfeervolle details kleur te geven aan de mensen en hun verhalen. Daarin komt ook een tijdsbeeld naar voren zodat het boek op een onderhoudende manier iets laat zien over hoe mensen in de afgelopen eeuw leefden. Waar de één kleding van de armenzorg kreeg en in een centrale eetzaal maaltijden kreeg, daar leefde de ander in een zekere welstand. Rangen en standen speelden nog een duidelijke rol en mensen dienden binnen hun eigen kring te trouwen.

“Ieder beleefde zijn eigen eeuw” maar bij veel mensen komen wel oorlogservaringen ter sprake en daaruit wordt duidelijk dat deze periode indruk heeft gemaakt en vaak ook blijvende sporen in mensenlevens heeft getrokken. Andere aspecten die bij meerdere mensen naar voren komen, zijn de kracht die zij uit hun geloofsovertuiging putten en het feit dat zij wat seksualiteit betreft onwetend waren.

Levensmiddelen kopen kon nog ‘op de pof’ en vakanties bestonden voor de meeste mensen nog niet. Iemand vertelt over de watersnoodramp van 1953 die in Stellendam ernstige gevolgen had; in deze plaats waren de verwoestingen groot en zijn veel mensen omgekomen.

Yoga Magazine

Boeiend is de praktische levenskracht die veel mensen uitstralen. Misschien is dat mede het geheim van hun ouderdom: hun positieve levenshouding, hun geestelijke energie, hun ontvankelijkheid voor mensen in hun omgeving en wat het leven hen gaf. De opgewektheid van sommige mensen is bijzonder aanstekelijk. Vaak spreken ze ook hun dankbaarheid uit voor hetgeen ze in hun leven mochten ontvangen. Mensen waardeerden de groeiende welvaart na de Tweede Wereldoorlog omdat ze andere tijden hebben gekend.

Nieuwe eeuwelingen is een prachtige bundel met mooie verhalen die ‘jongeren’ onder de 80 op een verhalende manier laat zien hoe het leven van een oudere maar nog steeds vitale generatie was. Deze 12 verhalen staan aardig model voor het leven van een tijd die achter ons ligt maar deze tijd komt in dit boek Nieuwe eeuwelingen nog een keer tot leven.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles

Boeken van deze Auteur: