Ode aan de nachtegaal

Maandag, 14 februari, 2022

Geschreven door: Dick De Vos
Artikel door: Gerhard C. Cadée

Symbool van de geheime liefde

[Signalering] Een bijzonder aardige ode aan deze al door Plinius de Oudere geprezen zanger. Eigen waarnemingen vult de auteur aan met veel gegevens uit de uitgebreide literatuur en een interview met Marc Naguib, hoogleraar gedragsecologie, die veel onderzoek deed naar de nachtegaal.

Als neerlandicus duikt Dick ook in de naam: gaal gaat terug op galan = zingen, galmen; de naam betekent nachtelijke zanger (of lawaaimaker). De hoge fluittonen deden de oude Grieken denken aan de klaagzangen van vrouwen; in de laatmiddeleeuwse poëzie wordt hij geassocieerd met de liefde en een symbool van de geheime liefde van partners die elkaar niet kunnen of mogen krijgen. De nachtegaal inspireerde ook veel componisten: in een bijlage in Ode aan de nachtegaal staan 131 composities! Hieronder natuurlijk die van Schubert, Beethoven, Mozart, Messiaen maar ook van vele anderen. Kortom een lust om zoveel informatie over de nachtegaal te lezen!

Eerder verschenen in Natura

Wordt Vervolgd