Onze Vader

Zaterdag, 21 december, 2019

Geschreven door: Aisha Meel
Artikel door: Karl van Heijster

Bidden met baby’s

[Recensie] “Onze Vader, die in de hemelen zijt…” Het is misschien wel het bekendste Christelijke gebed, het Onzevader. En niet onterecht, want de even eenvoudige als prachtige tekst geeft uitdrukking aan diepe gevoelens van dankbaarheid en nederigheid. 

Voor de allerkleinsten onder ons heeft Aisha Meel een vereenvoudigde versie van het gebed geschreven, verlevendigd met eenvoudige prenten van kastelen (“Laat Uw koninkrijk komen”), etende kinderen (“Geef ons elke dag weer brood”) en zang (“Amen”). Dankzij de dikke kartonnen bladzijden kunnen de allerkleinsten zelfs zelf aan de slag gaan met het boekje. Zowel klank als aanraking – de geest en het lichaam, zo je wil – kunnen worden ingezet om kinderen het Onzevader bij te brengen.

De toegevoegde waarde van Meels Onze Vader zal voor de gelovigen onder ons wel duidelijk zijn. Toch werpt de vraag zich op waarom je kinderen in een geseculariseerde samenleving als de Nederlandse, het gebed nog bij zou willen brengen. Wat dat betreft zei de Deense filosoof Søren Kierkegaard het mij betreft het mooist: “De functie van het gebed is niet om God te beïnvloeden, maar om het wezen te veranderen van degene die bidt.” Ik zou haast willen zeggen: Amen.

Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles