"Ik heb altijd gedacht dat het Paradijs een soort bibliotheek zou zijn" - Jorge Luis Borges

Opvolger gezocht

Dinsdag, 8 november, 2022

Geschreven door: Tom Meuleman
Artikel door: Hanneke van de Water

Goed nadenken over bedrijfsopvolging bespaart een hoop narigheid

[Recensie] Nederland telt ongeveer 300.000 familiebedrijven. Hoe kan het dan dat het zó vaak voorkomt dat de bedrijfsopvolging in een familiebedrijf niet goed is geregeld en dat dit voor veel ellende en onenigheid zorgt? Tom Meuleman geeft antwoorden en adviezen in zijn boek Opvolger gezocht.

Bij de overdracht van een familiebedrijf zijn er dikwijls veel belanghebbenden. Niet alleen de overdrager en de opvolger staan centraal. Ook de overige familieleden en bijvoorbeeld een bedrijfsleider of manager, zijn belangrijk in het opvolgingsproces. Deze personen of groepen van personen staan ogenschijnlijk aan de zijlijn, maar bepalen mede of de opvolging binnen de familie een succes wordt of een nachtmerrie.

“Bij bedrijfsoverdrachten binnen de familie komt het regelmatig voor dat de overdragers nog een bepaalde mate van betrokkenheid willen houden in het bedrijf. Dat kan in de vorm van een toezichthoudende rol, maar ook in een wat informelere setting, zoals in een rol als coach. De kans bestaat dat de overdrager na de overdracht te dicht op het bedrijf blijft zitten en de opvolger onvoldoende ruimte geeft.”

In opvolger gezocht geeft Tom Meuleman antwoord op vele vragen met betrekking tot een goedgeregelde bedrijfsopvolging. Hij doet dat op transparante wijze en middels praktisch uitvoerbare stappen. Zo besteedt hij uitgebreid aandacht aan een belangrijk onderwerp in dit proces: hoe de emotie en ratio van elkaar gescheiden te houden. Dat aan dit onderwerp zorgvuldig aandacht wordt geschonken door de auteur is een groot goed aangezien juist dát veelal de aanstichter is van veel ellende.

Sociologie Magazine

“Er zijn ontzettend veel zaken om rekening mee te houden bij een bedrijfsopvolging binnen de familie. En zelfs als alles perfect is voorbereid, is er nog geen garantie dat de bedrijfsopvolging uiteindelijk resulteert in een gezonde balans tussen de familie en het bedrijf. Als het bedrijf perfect wordt overgedragen, maar de familie nadien niet meer met elkaar communiceert, is er ergens onderweg toch iets misgegaan.”

Daarnaast is er uiteraard aandacht voor vele andere valkuilen zoals de opvolging van ouder op kind. Het kan heel goed het geval zijn dat het ‘kind’, dat de gedoodverfde opvolger was, niet over de benodigde competenties beschikt om die functie ook daadwerkelijk te gaan bekleden. Ook bij de rol die de partners van de mogelijke opvolger(s) spelen, wordt stilgestaan in Opvolger gezocht.

Meuleman heeft zijn ervaringen als familieadviseur en partner bij de Jong & Laan aangewend voor zijn boek en die ervaring spat inderdaad van de pagina’s. Het moet dan ook gezegd: Meuleman kan hiermee menig familiebedrijf een hoop narigheid besparen en het is te hopen dat mening eigenaar/directeur en zijn ‘kroonprins of –prinses’ dit boek ter hand neemt.

Eerder verschenen op Hanneke Tinor-Centi