Post-Kapitalisme

Dinsdag, 27 september, 2016

Geschreven door: Paul Mason
Artikel door: René Gabriëls

Na de crisis van het kapitalisme

[Signalering] Paul Mason heeft met PostCapitalism. A Guide to Our Future, vertaald als Post-Kapitalisme, Een gids voor de toekomst, wereldwijd hoge ogen gegooid, omdat het enkele grote vraagstukken van deze tijd in een samenhangend en uitdagend verhaal aan de orde stelt. Het is daarom goed dat de Bezige Bij dit belangwekkende boek heeft laten vertalen.

De centrale these van het boek is dat het kapitalisme een complex systeem is dat zich lange tijd goed wist aan te passen aan de bestaande omstandigheden, maar nu de grenzen van haar aanpassingsvermogen heeft bereikt. Zo is het huidige kapitalisme niet in staat ervoor te zorgen dat de aarde zich in voldoende mate kan regenereren.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden de oorzaken van de onderzocht. Vervolgens presenteert Mason in het tweede deel een omvattende theorie van het postkapitalisme. In het derde deel reflecteert hij over de vraag hoe de overgang naar een nieuw systeem eruit zou kunnen zien. Zijn voorspelling dat het kapitalisme over niet al te lange tijd aan zijn einde komt, is plausibel. De sterke verstedelijking, het uitputten van grondstoffen, sociale ontwrichting als gevolg van de groeiende kloof tussen rijk en arm, gewelddadige conflicten en de klimaatverandering zijn er verantwoordelijk voor dat het kapitalistische systeem zijn houdbaarheidsdatum met grote schreden nadert.

Wordt Vervolgd

Eerder verschenen in Sociologie Magazine

Auteur: Paul Mason

 


Laat hier je reactie achter:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alleen inhoudelijke reacties die gaan over het besproken boek en/of de recensie worden geplaatst.