Rembrandts plan

Donderdag, 27 augustus, 2020

Geschreven door: Machiel Bosman
Artikel door: Djoeke van Netten

De ware geschiedenis van zijn faillissement

[Signalering] Machiel Bosmans Rembrandts plan is een revisionistisch boek, in zeker opzicht zelfs een enigszins agressief boek dat zich tot doel heeft gesteld de ‘zwarte mythe’ over Rembrandt te ‘debunken’. Bosman begint met een aantal citaten van bekende auteurs als Gary Schwartz, Simon Schama en Geert Mak die Rembrandt als onbetrouwbare losbol neerzetten. Vervolgens is zijn boek een systematische en overtuigende bewijsvoering voor wat hij ‘de ware geschiedenis’ rond Rembrandts faillissement noemt. Bosman doet aan ‘fact-checking’ en bestempelt sommige constructies als ‘alternatieve feiten’. De procedure over hoe zo’n faillissement eigenlijk verliep is namelijk nooit goed uitgezocht en niet goed begrepen, aldus Bosman.

Behalve het faillissement spelen ook Rembrandts affaire met Geertje Dircx en de afloop daarvan een belangrijke rol. Hoewel Bosmans opgeheven vingertje soms wat vermoeiend is, is zijn revisie van de historiografie wel overtuigend. Voor zijn daadwerkelijke ontdekking van de ‘ware geschiedenis’ moet je echt het hele boek lezen. Net als in een detective (en in tegenstelling tot in de meeste historische boeken) staat de conclusie namelijk niet al aan het begin, of op de achterflap.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Ons Amsterdam

Boeken van deze Auteur: