Rewilding in Nederland

Maandag, 1 augustus, 2022

Geschreven door: Koen Arts
Liesbeth Bakker
Arjen Buijs
Artikel door: Bea Koetsier

Essays over een offensieve natuurstrategie

[Signalering] In dit interessante boek geven meerdere auteurs hun visie op rewilding, waarbij gekeken wordt naar de ecologische en maatschappelijke aspecten ervan. Bij de klassieke natuurbescherming zien we vooral zorg voor de bestaande kwetsbare natuur. De mens als rentmeester en het behoud van soorten staan centraal. Rewilding heeft respect voor de autonomie van de natuur. De mens kan door het herplaatsen van ontbrekende soorten natuurlijke processen terugbrengen. Theoretisch ontstaat er dan een natuur, die op eigen benen kan staan.

Boeren, die hun levenlang bezig zijn om wilde natuur naar hun hand te zetten, hebben de meeste moeite met deze nieuwe visie. Wel stelt de Engelse bioloog Monbiot, een radicale voorvechter van rewilding, dat uitstekend voor landbouw geschikt land met rust moet worden gelaten. Prachtig is de ‘spontane’ rewilding, zoals de zeearend heeft laten zien. Sinds 2006 werden al 125 jonge zeearenden in Nederland geboren. Rewilding kan een grote rol spelen bij de aanpak van de wereldwijde milieucrisis.

Eerder verschenen in Natura

Dans Magazine