Rome, eeuwig jachtveld van de archeoloog 10-1

Dinsdag, 10 januari, 2017

Geschreven door: Guido Cuyt
Artikel door: Lou Lichtenberg

Reizen naar de Eeuwige Stad

[Recensie] In 2013 verscheen een bijzonder boek over Rome van de hand van Guido Cuyt, erelid van de Vlaamse Archeologische Raad en erevoorzitter van de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA). We bespraken dit boek reeds in Archeologie Magazine nr 4 van 2014. Van dit voortreffelijk boekwerk is thans een nieuwe uitgave verschenen.

Cuyt was zo’n dertig jaar in het onderwijs werkzaam als leraar geschiedenis, Latijn en Frans en is daarnaast een groot liefhebber van de Romeinse oudheid. Geen wonder dat hij zich daarbij tevens ontwikkelde als Rome-kenner en –reisleider bij uitstek. Als medewerker van de archeologische afdeling van de Leuvense universiteit begeleidde hij ook studenten archeologie bij hun bezoek aan Rome. De brochures die hij in de loop van de tijd als reisleider vervaardigde vormden de basis van waaruit hij zijn Rome-boek samenstelde, compleet met praktische, maar ook met culturele en culinaire tips.

Daarbij bespreekt hij ook de lotgevallen van de antieke monumenten na de oudheid, toen hun aftakeling gaande was. Bovendien heeft hij in het boek informatie verwerkt uit recente opgravingsrapporten, compleet met de nieuwe inzichten die daaruit spreken.

In de thans verschenen nieuwe uitgave van het boek is deze eerste versie volledig herzien en uitgebreid met heel wat nieuwe informatie. Hij behandelt daarin nog steeds talrijke – en nu ook meerdere – aspecten van de geschiedenis van Rome, waarna hij ook weer de bezienswaardigheden van de Eeuwige Stad op boeiende wijze de revue laat passeren. We lezen daarbij in verschillende passages van de nieuwe uitgave hoe recente opgravingen meer informatie over oude sites opleverden en tevens zorgden voor het openstellen van nieuwe sites. De eveneens uitgebreide anekdotes en illustraties hebben de nieuwe uitgave nog verder verfraaid.

Trouw

Eerder verschenen in Archeologie Magazine

Te bestellen via een mailtje aan guido.cuyt@skynet.be