Stadsleven, een visie op de metropool van de toekomst

Dinsdag, 12 januari, 2021

Geschreven door: Richard Sennett
Artikel door: Leonard van 't Hul

Ethiek van de leefbare stad

[Signalering] De Amerikaanse socioloog Richard Sennett is de David Attenborough van de sociologie. In Building and Dwelling: Ethics for the City, (vertaald als Stadsleven, een visie op de metropool van de toekomst) het sluitstuk van het homo faber-drieluik dat hij startte met The Craftsman, bestudeert hij de menselijke soort in haar stedelijke habitat. Sennett is in zijn element: als VN-adviseur voor het programma Klimaatverandering en steden en als onderzoeker zag hij wereldwijd talloze steden van dichtbij en sprak hij met inwoners, bestuurders en planologen.
Moeiteloos combineert hij zijn observaties met inzichten uit verschillende disciplines. Sennets betoog voor een ethiek van de leefbare stedelijke omgeving steunt op twee centrale, historische betekenissen van de stad, namelijk de stad als ville en als cité. De eerste verwijst naar de fysieke ruimte, de tweede naar de stad als ideaal, of pakket van overtuigingen en dagelijkse leefgewoonten.

Sennett pleit voor de ethiek van een ‘open stad’, waarin plaats is voor ambiguïteit en oog voor veranderingen als gevolg van de steeds verschuivende behoeften. Sennet vraagt zich af hoe we steden leefbaar kunnen houden in tijden van klimaatveranderingen en aanhoudende urbanisatie, zónder dat de ville ten prooi valt aan dwingende herstructurering en de cité om zeep wordt geholpen. Building and Dwelling is een mooi boek. Verrassend ook, in het licht van Sennets vroege studies, vanwege zijn geringe aandacht voor de groeiende mondiale sociaaleconomische ongelijkheden en gentrificatieprocessen die juist in steden steeds pregnanter zichtbaar zijn.

Eerder verschenen in Sociologie Magazine

Boekenkrant

Boeken van deze Auteur: