Sterren kijken voor kinderen

Zaterdag, 24 april, 2021

Geschreven door: Diverse Auteurs
Artikel door: Rita Pontororing

Vier routes

[Recensie] Sterren kijken voor kinderen, een informatief boek voor kinderen vanaf 10 jaar. De geschiktheid is toe te schrijven aan de heel goede opbouw. Kinderen gaan niet naar de inhoudspagina kijken, ze pakken het boek en beginnen te bladeren. Daarbij zijn de foto’s in combinatie met de tekeningen een aandachtstrekker.

Elk gegeven beslaat twee bladzijdes met een titel en een treffende zin die de foto’s ondersteunen. Zo krijgt de jonge lezer een goed beeld van het aangeboden onderwerp. Al bladerend kan een geïnteresseerd kind veel te weten komen over het sterrenstelsel zonder de noodzaak om de tekst uitgebreid te lezen.

Voor lezers die meer willen lezen wordt de tekst op een begrijpelijke wijze aangeboden. En telkens weer versterkt de foto met tekening dit geheel.

De mogelijkheid om op deze manier veel te weten te komen over het sterrenstelsel zal vast de interesse nog meer aanwakkeren. Kijk eens naar het sterrenbeeld Arend (Aquila) met als titel: VAN ZWAAN NAAR SLANG: AREND. De uitleg in één zin: “De rechtervleugel van Arend kun je vinden door een lijn te volgen vanaf de hals van de zwaan.” De foto met de genummerde tekening ondersteunt deze tekst. Als je meer te weten wil komen, is daar nog meer heldere en begrijpelijke toelichting.

Boekenkrant

En voor meer verdieping is het natuurlijk goed om de inhoudsopgave te bekijken. Onder het kopje DE STERRENHEMEL wordt een algemene uitleg gegeven over de sterren. Daarna hebben de auteurs van dit boek de informatie opgedeeld in routes, vier routes waarbij de sterpatronen worden behandeld. In het voorwoord van Maggie Aderin-Pocock wordt verteld dat de patronen de sterrenbeelden zijn.

Elke route heeft een eigen titel en een eigen kleur. Bij elke route wordt verteld in welk jaargetijde het betreffende sterrenbeeld het best te zien is. En natuurlijk hoe je dat sterrenbeeld kan vinden. Is de route bekeken dan is een foto met tekening van de sterrenhemel te zien.

Op naar buiten om de geleerde kennis aan de sterrenhemel te toetsen. Een prachtig boek,  duidelijke uitleg met ondersteunende illustraties. Vooral de indeling in routes is een grote meerwaarde. Het is een handvat om de sterrenhemel in stappen te leren.

Om het compleet te maken is het fijn als Sterren kijken voor kinderen samen met een volwassene wordt besproken. Dat is helemaal niet erg om als volwassene mee te kijken, je leert er zelf ook heel veel van.

Voor het eerst gepubliceerd op de Leesclub van Alles