Sterrins Reptielenreis

Zaterdag, 27 februari, 2021

Geschreven door: Sterrin Smalbrugge, Wendy Panders
Artikel door: Rita Pontororing

Reptielen over de hele wereld

[Recensie] Waar komen reptielen voor? Niet alleen in Nederland of alleen in Europa. Neen in Sterrins Reptielenreis neemt Sterrin Smalbrugge ons mee om kennis te maken met reptielen over de héle wereld. In de inhoudsopgave is te zien dat er verteld wordt over reptielen in zes werelddelen.

Halverwege de wereld, dat wil zeggen na drie werelddelen is er informatie ingeruimd voor een kort hoofdstuk Waarom lijken sommige dieren zo op elkaar. In dit hoofdstuk wordt er aandacht gevraagd voor soorten die op elkaar lijken maar ver van elkaar wonen. Bijzondere informatie die verbanden legt tussen soorten en hoe dat komt. Deze informatie geeft diepgang aan de opsomming van allerlei soorten reptielen.

Elk hoofdstuk bevat heel veel informatie met echte foto’s en kleine illustraties van Wendy Panders. De teksten zijn verdeeld in blokken dat vergemakkelijkt de leesbaarheid. Heel speciaal zijn de onderdelen met als kopje ‘Cultuur’, waarbij aandacht wordt besteed aan een bepaald gebruik. Naast de kop is een subkopje dat de informatie benoemd, bv. slangenfeesten.

In een eerder hoofdstuk Pas ontdekt kom je nieuwe ontdekkingen tegen. Leuk om te lezen dat er op het gebied van reptielen ook nieuwe ontdekkingen worden gedaan. Daartegenover staat dat er ook bijna uitgestorven soorten zijn.

Yoga Magazine

Eveneens bijzonder zijn de hoofdstukken In het nieuws, met aandacht voor problemen rondom de natuur in een bepaald gebied. Dat maakt dit boek niet alleen informatief wat betreft kennis over reptielen maar het plaatst de wereld van de reptielen in een breder perspectief.

Daarnaast is er een soort vraagbaak Vraag het aan… waarbij andere deskundigen aan het woord komen. Zij vertellen over hun studierichting en leggen uit waarom ze deze richting hebben gekozen. Elke deskundige krijgt dezelfde vragen voorgelegd.

De wetenswaardigheden Wist je dat zijn leuke weetjes.

Een heel uitgebreid informatief boek waarbij niet alleen kennis kan worden opgedaan over reptielen maar waarbij ook aandacht is voor problemen in de natuur die zich in een bepaald gebied voordoen. Dat is de meerwaarde van dit boek.

Wel jammer is de manier waarop Sterrin Smalbrugge afgebeeld wordt. Haar foto in het boek is niet functioneel. Ze is reptielendeskundige, ze heeft haar eigen reptielenserie Reptielengek op Videoland.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles