Tuinieren van maand tot maand

Zaterdag, 29 oktober, 2022

Geschreven door: Thomas Hess
Artikel door: Evert van der Veen

Sfeervolle tuingids

[Recensie] Tuinieren van maand tot maand begint bij januari en eindigt bij december en zet de lezer/tuinierder daarmee op een wat ander spoor naar mijn idee.

De meeste tuinierders immers – waartoe ik mijzelf ook reken – beginnen meestal in maart – tegenwoordig ook wel in februari als het zacht weer is – met het op orde brengen van de tuin na de winterperiode. Dat betekent in de praktijk: afgevallen en aangewaaid blad en de nodige takjes opruimen of onderspitten, snoeien en schoffelen. Dat geeft de tuin na een periode van rust weer een fris en opgeruimd aanzien. Want het onkruid groeit vaak gewoon door bij de huidige zachte winters, er komt vaak van alles aanwaaien aan papiertjes en plastic en dan zijn er nog de restanten vuurwerk van de jaarwisseling. Wanneer dat alles aan kant is, geeft de nog kale tuin toch al de indruk van het voorjaar al moeten de vaste planten nog tot ontwikkeling komen.

Het seizoen van de meeste tuinierders eindigt meestal in november of begin december met het wegharken van het laatste blad, afhankelijk van bomen in de tuin of in de omgeving. In oktober is het meeste snoeiwerk vaak al gedaan. Blad wordt altijd aanbevolen als afdekking voor de planten in de wintertijd maar kan vanwege het gevaar van verstikking beter van het gazon worden verwijderd. De verleiding is groot om het uit de tuin te halen omdat deze er dan opgeruimder uitziet.

Dit seizoenswerk betekent voor de gemiddelde tuinierder enkele maanden geen werk in de tuin maar dit boek laat zien dat er ook gedurende de wintermaanden allerlei klusjes te doen zijn zoals het onderhouden van gereedschappen, wintergroenten tegen kou beschermen en het dak van de kas sneeuwvrij houden. Aan dit laatste kun je merken dat het een Duitstalig boek is, waar de winters anders zijn dan bij ons. Ook kan er februari worden gezaaid en kunnen nestkastjes worden aangebracht.

Boekenkrant

Toch ligt het accent natuurlijk ook in dit boek Tuinieren van maand tot maand op het seizoen, ruim gerekend van maart tot oktober. Alle voorkomende werkzaamheden als zaaien, stekken, snoeien, bemesten en het onderhoud van het gazon komen kort ter sprake.

Daarnaast biedt het boek overzichten – met foto’s – onder andere van groenten, rotstuinplanten, bosvruchten en winterbloeiers. Naast de bloementuin krijgt de groenten- en kruidentuin veel aandacht in dit boek. Handige checklistjes geven een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten per maand. De flaps van het boek bevatten handige overzichten.

In een beknopt boek als dit kan alles slechts kort worden aangestipt. Wie meer informatie zoekt, heeft aanvullende en verdiepende literatuur nodig. Dit boek is echt geschikt als smaakmaker, voor mensen die gaan beginnen met een tuin en eigenlijk geen idee hebben hoe ze dit dienen aan te pakken en wat er zoal op hen afkomt. Voor hen is het ook een mooi cadeauboek.

Voor mensen die het tuinwerk nog niet kennen, is dit boek absoluut motiverend, uitnodigend en informatief, door de korte en heldere teksten en de vele sfeervolle foto’s. Tuinieren van maand tot maand is dan ook een geschikt boek voor de beginnende hobby tuinierder.

Thomas Hess is journalist, tuinder en tuinbouwkundige.

Voor het eerst gepubliceerd op Bazarow