Uit de wanhoop groeit de hoop

Dinsdag, 22 november, 2022

Geschreven door: Lieve Kelders
Artikel door: Hanneke van de Water

Prachtige roman geeft inzicht in menselijke lijden

[Recensie] In Uit de wanhoop groeit de hoop volgt de lezer hoofdpersonage Roger. Roger heeft het reeds in zijn kinderjaren moeilijk en gedurende zijn jeugd zal het leven alleen maar donkerder kleuren, tot er niets anders rest dan wanhoop…

Roger komt in de psychiatrie terecht en treft in eerste instantie een therapeute die hem beslist niet weet te helpen. Dan verschijnt Maite ten tonele en die gaat op zoek gaat naar de beste manier om Roger te helpen. Dat doet zij vanuit een drietal verhalen. Die drie verhalen zijn overigens waargebeurd, Roger en zijn omstandigheden zijn volledig fictief. In de drie verhalen is een rode draad te herkennen, te weten de schijnbare uitzichtloosheid van een situatie, met tóch de hoop op een goede uitkomst. Het zijn juist deze verhalen die Roger inzicht geven in zijn eigen situatie.

“Om zo opgesloten te zitten in zichzelf, ze zou met al de liefde voor dit vak hem er wel uit halen, ze zou daar al haar knowhow voor inzetten! Op haar bureau hing een mooi gezegde dat ze ergens gelezen had en waar ze naar handelde: Hoe donker het ook is, liefde en hoop zijn altijd mogelijk! Dat zou haar leidraad worden om Roger weer menswaardig te maken.”

Psychiatrie
Het was Kelders’ doel een boek te schrijven dat leest als een roman (vandaar het fictieve), maar waarmee zij kon openleggen hoe de mens tot wanhoop gedreven kan worden, in de psychiatrie terecht komt en zich afvraagt of er nog wel hoop is.

Schrijven Magazine

Dat deze constructiewijze de juiste is geweest bewijst Kelders met haar boek. Een opsomming van droge feiten had lang niet zo treffend aangetoond wat er met iemand gebeurt wanneer hij of zij psychisch lijdt, maar ook niet wat het met de omwereld van deze persoon doet. Wat Kelders overigens beslist niet wilde was een zwartgallig geheel afleveren. Het moest juist een boek van hoop worden en ook daar is zij ruimschoots in geslaagd.

Fraaie schrijfstijl
Kelders hanteert bij het verhaal over Roger een fraaie schrijfstijl, inlevend en warm, zonder enige vorm van overdrijving. Bovendien weet zij exact dié sfeer te scheppen die ervoor nodig is om de lezer waarlijk te betrekken bij het leven, lijden en de hoop van haar personage. Deze vrouw moet over een immens inlevingsvermogen beschikken.

Uit de wanhoop groeit de hoop is niet alleen een prachtige roman, maar geeft de lezer ook ruimschoots inzicht in wat psychisch lijden met een mens doet.

Eerder verschenen op Hanneke Tinor-Centi