Van dijk naar sloppenwijk

Woensdag, 11 januari, 2017

Geschreven door: Arnold Carmiggelt
Artikel door: Lou Lichtenberg

Archeologie onder het Timmerhuis

[Recensie] In Rotterdam is onlangs aan de Meent het Timmerhuis verrezen, een modern bouwwerk van Rem Koolhaas waarin kantoorruimten voor de gemeente, annex winkels, horeca, appartementen en het Museum Rotterdam zijn gehuisvest. Tot 2009 stond op deze plaats het Stadskantoor, een naoorlogs bouwwerk. Voorafgaand aan de bouw van het Timmerhuis hadden de archeologen van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van de gemeente Rotterdam (BOOR) opgravingen in de bouwput uitgevoerd. Het archeologisch onderzoek leverde talrijke interessante resultaten op, waarover een rijk geïllustreerde publicatie is verschenen. Dit boekwerk, met als titel ‘Van dijk naar sloppenwijk’, behandelt de archeologische vondsten en onderzoeksresultaten van deze locatie op uitnodigende wijze door de vele fraaie illustraties met een alleszins prettig leesbare tekst te combineren. Het archeologisch onderzoek leverde ook boeiende resultaten op. Zo werd er een dijk van rond 1200 aangetroffen die de scheiding vormde tussen de polders Cool en Rotterdam. Ook werden er vondsten gedaan die samenhangen met het Sint-Agathaklooster dat hier bezittingen had. Verder werden er resten van huizen en voorwerpen gevonden uit het einde van de 16e  en de 17e  eeuw, die toebehoorden aan de eerste bewoners van de Zandstraatbuurt. Sensationeel was de vondst van een leren schoen gevuld met 482 zilveren munten, waarvan de oudste munt uit 1472 dateert en de jongste uit 1592. Met dit alles laat deze publicatie een ontwikkelingsgang zien van dit deel van Rotterdam tussen circa 1200 en de opening van het gloednieuwe Timmerhuis in 2015.

Eerder gepubliceerd in Archeologie Magazine

Kookboeken Nieuws