Vermogensongelijkheid in Nederland

Maandag, 26 december, 2016

Geschreven door: Nico Wilterdink
Artikel door: René Gabriëls

Onrechtvaardigheid van de vermogensverdeling

[Recensie] Materiële ongelijkheid is niet alleen het resultaat van inkomensverschillen, maar ook van vermogensverschillen. Toch ging in Nederland de belangstelling lange tijd vooral uit naar inkomensverschillen. Dat geldt zeker voor de jaren 80, toen dit baanbrekende proefschrift van Nico Wilterdink in een handelseditie verscheen. Het is een zegen dat van dit boek een nieuwe en geactualiseerde editie is verschenen, omdat sinds de financieel-economische crisis van 2008 en het verschijnen van Kapitaal in de 21ste eeuw van Thomas Piketty de aandacht voor vermogensverhoudingen enorm is toegenomen. Doordat de laatste jaren meer gegevens over vermogensverhoudingen boven water zijn gekomen, is er ook meer politieke ruimte ontstaan voor het ter discussie stellen van de onrechtvaardigheid van de vermogensverdeling.

Het is de grote verdienste van Wilterdink dat hij vermogensverhoudingen in een langetermijnperspectief (vanaf het midden van de negentiende eeuw) plaatst, waardoor hij allerlei fenomenen hieromtrent goed kan verklaren. Omdat in de sociologie het onderzoek naar vermogensverhoudingen nog steeds een relatief verwaarloosd terrein is, voorziet hij in een leemte. In het laatste hoofdstuk schetst Wilterdink de ontwikkelingen sinds de jaren 80. Op grond daarvan voorspelt hij ‘(…) dat de tendens van toenemende economische ongelijkheid binnen landen zich voorlopig zal voortzetten, ook binnen Nederland.’

Eerder gepubliceerd in Sociologie Magazine

TijdvoorTijdschriften

Laat hier je reactie achter:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alleen inhoudelijke reacties die gaan over het besproken boek en/of de recensie worden geplaatst.