Verschenen of verdwenen

Maandag, 7 november, 2022

Geschreven door: Diverse Auteurs, Sovon
Artikel door: Bea Koetsier

Ruim een eeuw Nederlandse broedvogels in beweging

[Signalering] In deze uitgave worden vogelsoorten besproken, die sinds 1900 in ons land zijn gaan broeden of zijn verdwenen. Aan twaalf verdwenen soorten, 49 verschenen soorten en negen exoten wordt een hoofdstuk gewijd. Jammer is bijvoorbeeld het recente verdwijnen van de kuifleeuwerik. In 2015 was het laatste broedgeval. In 1994 kwamen twee huiskraaien per boot aan in Hoek van Holland. Over een zorgelijke toename van deze exoten werd vervolgens gesproken en in 2015 leidde dit tot ‘verwijdering’ van 26
huiskraaien. Ondertussen breidt de halsbandparkiet zich als een olievlek over ons land uit.

Goed nieuws is er over de visarend, die ons land vermoedelijk op doorreis herontdekte. Bijzonder zijn de jaarlijkse broedgevallen van het nonnetje in Friesland. Ondertussen verwachten we binnenkort als broedvogels: zwarte ooievaar, zwarte ibis en dwerguil. Klimaatverandering bij het komen en gaan speelt een rol, maar dat blijkt geen eenvoudig verhaal. Hoogst interessant boek vooral voor vogelaars. Fraaie foto’s, waarvan overigens slechts twee foto’s zijn gemaakt door een vrouwelijke fotograaf!

Eerder verschenen in Natura

C2W