Verstilling

Donderdag, 5 januari, 2023

Geschreven door: Bas Meelker
Artikel door: Evert van der Veen

Meditatieve fotografie

[Recensie] Dit fotoboek onderscheidt zich van andere door de persoonlijk getinte teksten die de beelden vergezellen. Fotografie is voor Bas Meelker een bijna spirituele ervaring die hem ‘houvast, rust of bezinning’ biedt. Bezinning is een woord “… dat voor mij de essentie weergeeft van mijn fotografie. Als je op zoek gaat naar de betekenis van bezinning, kom je verschillende dingen tegen; nadenken om inzicht in iets te krijgen. Maar ook woorden als helder besef, bezonnenheid, kalmte, meditatie, inkeer. Woorden die stuk voor stuk herkenbaar zijn voor mij in mijn beleving, niet alleen als landschapsfotograaf, maar ook als persoon”.

Uit de teksten die de fraaie foto’s vergezellen, spreekt dan een grote persoonlijke betrokkenheid. Zo maakt Bas Meelker de lezer deelgenoot van zijn intentie van waaruit hij fotografeert en vertelt hij wat het zien van beelden bij hem losmaakt. Hij is dankbaar dat hij dit werk mag doen.

De foto’s in Verstilling stralen rust en stilte uit. De leegte van het beeld doet weldadig aan en de ruimtelijkheid die het noorden van Nederland typeert, komt in dit boek fraai tot z’n recht: water, lucht, weide, duinen en zee vullen de beelden. ‘Minder is meer’ is dan ook het fotografische devies.

Seizoenen
De diverse sfeer van de seizoenen komt duidelijk naar voren: de herfst heeft een uitbundig en rijk geschakeerd palet aan warme kleuren terwijl de winter sober en integen van karakter is waar wit en blauw het beeld bepalen. Opvallend is dat er op de foto’s geen mensen voorkomen en dat geeft aan de kijker juist alle gelegenheid om zichzelf in de afbeelding te plaatsen. Er is niets dat afleidt om bij de betekenis van het beeld stil te staan.

Wordt Vervolgd

Bas Meelker is gevoelig voor indrukken zoals blijkt uit begeleidende teksten als deze: “Sommige foto’s zijn zo in je geheugen verankerd dat ze deel van je gaan uitmaken”. Zo is het fotograferen meer dan een beroepsmatig ‘mooie plaatjes schieten’, het is een manier van zijn en wordt “de samenvatting van een geweldige belevenis”.

Bas Meelker is een fotograaf van landschappen in Nederland. Afkomstig uit Groningen, heeft hij een bijzondere band met het noorden van ons land. In Verstilling verzamelde hij de mooiste foto’s van Nederland van de afgelopen twintig jaar. In het liggende formaat van het boek komen de foto’s goed tot hun recht.

Voor het eerst gepubliceerd op Bazarow