"Ik heb altijd gedacht dat het Paradijs een soort bibliotheek zou zijn" - Jorge Luis Borges

Vrijheid: het hoogste goed

Zondag, 4 augustus, 2019

Geschreven door: Wies Houweling
Artikel door: Jasmijn Olk

Vrijheid: het hoogste goed

[Recensie] Is vrijheid altijd blijheid? Wordt deze vraag onmiddellijk beantwoord met ‘Ja!’ of slaat toch de twijfel toe? Doen, zeggen en denken wat je wilt: vrijheid is een groot goed. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Denk bijvoorbeeld aan het simpele feit dat verschillende vrijheden tegenover elkaar kunnen staan. “De ‘wilde globalisering’ van de markt doet mensen twijfelen aan de betekenis van individuele vrijheden, en verlangen naar houvast, identiteit en een nieuw nationaal gevoel,” constateert theoloog Laurens ten Kate in de bundel Is vrijheid altijd blijheid?

Hoog tijd om na te denken over een nieuwe visie op vrijheid. De afgelopen twee jaar zijn er door Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed– een samenwerkingsverband tussen de remonstranten, doopsgezinden en Vrijzinnigen Nederland – verschillende ‘diners pensants’ georganiseerd. Tijdens een gedeelde maaltijd laten theologen en filosofen hun visie horen, gevolgd door discussie en gesprek. Een aantal inzichten uit deze bijeenkomsten worden door middel van korte reflecties uitgewerkt.

Enis Odaci merkt raak op: “In praktijk kleuren we vooral tussen de lijntjes die we zelf hebben bepaald of die door anderen zijn bepaald.” Toch biedt dit ook mogelijkheden voor een innerlijke vrijheid. “Pas wanneer we opkomen voor anderen en pal staan voor hun levenswijze, dan pas hebben we allemaal de vrijheid om te bepalen hoe wij zelf ons leven inrichten. Dat laatste kan alleen via de ontmoeting en door samenwerking.”

Een mooie aanmoediging om zelf ook een ‘diner pensant’ op poten te zetten. Goed gezelschap, goede wijn en goede gesprekken. Meer kan een vrij mens zich niet wensen.

Boekenkrant

Eerder verschenen in Volzin