Vrouwenvoetbal in Nederland

Zaterdag, 30 juni, 2018

Geschreven door: Martijn Oosterbaan
Artikel door: Onbekend

Spiegel en katalysator van maatschappelijke verandering

[Recensie] Enkele dagen voorafgaand aan de Women’s EURO 2017 verscheen de bundel Vrouwenvoetbal in Nederland. Onder redactie van filosofe Martine Prange en antropoloog Martijn Oosterbaan, beiden verbonden aan het NWO-onderzoeksproject Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal, worden daarin de structurele ongelijkheden die er in de voetbalsport tussen vrouwen en mannen bestaan geagendeerd en geanalyseerd. Wat de invloed van de bundel op maatschappelijke discussies zal zijn, is op het moment van recenseren nog niet te zeggen. Aan de ambities van de auteurs zal het echter niet liggen.

De bijdragen, geschreven door ervaringsdeskundigen en academici behorend tot verschillende onderzoeksdisciplines, belichten de historische ontwikkelingen; de actuele problematieken met betrekking tot gender en seksualiteit; respectievelijk de mediarepresentatie van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Alle artikelen zijn beschouwend van toon en gebaseerd op krantenonderzoek of interviews met voetbalsters, journalisten, dan wel bestuurders.

Tegelijkertijd reiken de ambities van de auteurs verder dan het presenteren van onderzoeksresultaten: men heeft eveneens een emancipatoir doel. Interessant is de reikwijdte van manieren waarop dat gebeurt. Deze variëren van het aanreiken van concrete bestuurskundige handvatten voor de verdergaande institutionalisering, tot een filosofisch getinte ‘post-kwalitatieve’ reflectie op wat het betekent om een voetballende vrouw ‘te worden’.

De bundel biedt een staalkaart en contextualisering van de discussies (en het gebrek daaraan) met betrekking tot vrouwenvoetbal. De ruime aandacht voor de onderliggende structuren van ongelijkheid en kritische reflectie op mogelijke discursieve en organisatorische oplossingen, maakt dat de bundel het vrouwenvoetbal een goede dienst bewijst.

Bergen

Eerder verschenen in Sociologie Magazine